Finansministeren inviterer klimapartnerskabernes formænd til arbejdsmøde om anbefalinger

25-09-2020

Erhvervslivet i Danmark spiller en helt central rolle i den grønne omstilling og har gennem regeringens 13 klimapartnerskaber vist, at der både er viden og vilje, som kan bidrage til at nå den ambitiøse 2030-målsætning. Derfor inviteres klimapartnerskabernes formænd nu ind i Finansministeriet for at drøfte, hvordan deres anbefalinger kan konkretiseres og indgå i regeringens videre arbejde.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har fastsat et mål om, at Danmark skal nedbringe sin udledning af drivhusgasser med 70 pct. frem mod 2030. Det er et ambitiøst mål, som kun kan realiseres i samarbejde med en bred kam af samfundets aktører.

Det gælder ikke mindst erhvervslivet, som siden november har gennemført et omfattende kortlægningsarbejde i regeringens 13 klimapartnerskaber. Et arbejde, som også har tilvejebragt en række rapporter med grønne anbefalinger til regeringen, hvoraf nogle allerede er gennemført før sommer.

Nu skal anbefalingerne bringes konkret i spil, når de 13 formænd for klimapartnerskaberne inviteres til arbejdsmøde med finansministeren samt skatteministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren. I den forbindelse skal hovedanbefalingerne fra rapporterne desuden en tur igennem ministeriernes regnemaskiner. Formålet er, at gøre dem klar til at kunne blive brugt direkte i regeringens videre arbejde.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg sætter stor pris på det ansvar, som vores erhvervsliv tager, og den energi og virkelyst, det lægger for dagen. Det gælder generelt på det grønne område, men også konkret ift. klimapartnerskaberne, hvor regeringen har bedt erhvervslivet om at komme med deres bud på, hvordan de kan bidrage til at reducere Danmarks samlede klimaudledninger frem mod 2030. Derfor ser jeg nu frem til at mødes med formændene for klimapartnerskaberne til en dybere dialog om deres arbejde, og om hvordan ministerierne kan operationalisere deres gode forslag.

Eksempelvis har partnerskabet for bygge- og anlæg foreslået at udbrede anvendelsen af såkaldt klimavenlig asfalt, som mindsker brændstofforbruget fra bilerne.

Partnerskaberne er også kommet med forslag, de respektive sektorer selv kan løfte. Eksempelvis foreslår partnerskabet for energiintensiv industri, at virksomhederne skal sætte højere krav til underleverandører og have klimavenlighed som udvælgelseskriterie. Samme partnerskab foreslår desuden, at branchen kan skifte til grøn transport, og at virksomhederne kan opstille ladestandere på arbejdspladsen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Nu bringer vi klimapartnerskabernes arbejde videre og tager et vigtigt næste skridt, som gør det muligt at vurdere forslagene over for hinanden. Vi skal dybere ned i materien og perspektiverne i anbefalingerne, inden vi kan tage endelig stilling til dem, men det er regeringens klare ambition at tage så mange konkrete og relevante, gode forslag og initiativer med videre som muligt.