Finansministeren har sammen med kolleger fra over 50 lande deltaget i virtuelt møde for at styrke engagementet i klimaet

06-04-2021

For første gang siden USA’s genindtræden i Parisaftalen samles finansministre fra Coalition of Finance Ministers for Climate Action og verdens største økonomier, herunder USA og Kina, for at drøfte klima og grøn genopretning.

En koalition bestående af finansministre fra over 50 lande har i dag holdt virtuelt møde for at drøfte, hvordan den økonomiske politik kan bidrage til at løse klimaudfordringerne.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi står i kølvandet efter COVID-19 over for en massiv opgave i at genstarte verdensøkonomien. Det er også en mulighed for at sætte en ny grøn retning. Det er en mulighed, som vi har grebet i Danmark. Men vi skal have resten af verden med. En grøn omstilling på linje med Parisaftalens målsætninger kræver massive økonomiske forandringer. Det kommer vi kun i mål med, hvis verdens finansministre også påtager sig at løfte opgaven. Derfor engagerer vi os i Finansministrenes Klimakoalition for at dele viden og erfaringer.

Ministermødet i Coalition of Finance Ministers for Climate Action skal skabe internationalt momentum forud for Præsident Bidens klimatopmøde d. 22. april og COP26-klimakonferencen i Glasgow til november.

Formålet med mødet var desuden at drøfte, hvordan finansministre kan bidrage til at adressere klimaudfordringerne gennem den økonomiske politik. På mødet deltog ministre fra koalitionen sammen med finansministre fra en række centrale større økonomier, herunder USA’s finansminister Janet Yellen, Kinas finansminister Liu Kun og Japans vicefinansminister Kenji Nakanishi.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi udvikler i Danmark nye økonomiske modeller, der bedre kan belyse hvordan vores klimaindsats og bredere økonomiske politik påvirker udledningen af drivhusgasser. Det er der meget stor interesse for i de andre lande. Derfor har Danmark i Finansministrenes Klimakoalition taget lederskab for et samarbejde om grønne økonomiske regnemodeller. Vores ambition er, at Danmark også skal være et grønt foregangsland for resten af verden, når det kommer til hvordan finansministerier og den økonomiske politik kan spille en drivende rolle i den grønne omstilling.

Koalitionen blev grundlagt i 2019 med vedtagelsen af de seks Helsinki-principper, der sætter rammerne for koalitionens arbejde og fremhæver den særlige rolle, som finansministerierne kan spille i arbejdet mod klimaforandringerne. Der er på dansk initiativ sat gang i et nyt arbejdsspor i koalitionen om udvikling af grønne økonomiske regnemodeller. Her har Danmark præsenteret udviklingen af GrønREFORM-modellen, der skal gøre det muligt mere konsistent at vurdere miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik og vurdere økonomiske effekter af miljø- og klimapolitiske tiltag. OECD og Koalitionen har udgivet et notat om integration af klima i makroøkonomiske modeller med udgangspunkt i de danske erfaringer.

Læs pressemeddelelsen fra Coalition of Finance Ministers for Climate Action

Læs notat fra OECD og Coalition of Finance Ministers for Climate Action om integration af klima i makroøkonomiske modeller