Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2021

29-08-2021

Økonomisk Redegørelse, august 2021, offentliggøres d. 30. august. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2021 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 296 mia. kr. i 2021 og 195 mia. kr. i 2022. For 2021 er finansieringsbehovet nedjusteret med ca. 11 mia. kr. ift. Økonomisk Redegørelse, maj 2021. Behovet for mindre finansiering skyldes blandt andet et opjusteret skøn for skatte- og momsindtægter.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov