Danmark er nu klar til at udstede grønne statsobligationer

08-12-2021
Nyhed

Statens grønne obligation skal bidrage med 10-12 mia. kroner årligt til at udvikle et finansielt marked for den grønne omstilling i Danmark.

Som et af de første lande i Europa er Danmark nu klar til at udstede grønne statsobligationer, hvor de grønne udgifter er udvalgt efter EU’s kommende lovgivning.

Programmet er derfor et af de mest ambitiøse af sin slags og vil for 2022 dække statslige udgifter på 10-12 mia. kroner.

Statens grønne obligation er en statsobligation hvor et beløb svarende til provenuet fra salget af den grønne statsobligation er øremærket økonomiske aktiviteter, som væsentligt bidrager til den grønne omstilling af transportsektoren og produktion af vedvarende energi.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg er glad for, at Danmark kan præsentere et program for udstedelse af grønne statsobligationer, som ligger tæt op ad EU’s kommende lovgivning og som derfor kan bidrage til at udvikle et finansielt marked for den grønne omstilling i Danmark. På denne måde kan Danmark være med til at sætte en høj standard for grønne finansielle produkter i den finansielle sektor.

De grønne statsobligationer er med til at opbygge et grønt kapitalmarked. Det kan komme danske virksomheder til gode, når deres grønne projekter skal finde investorer. Det er desuden afgørende for den grønne omstilling, at investorer kan lave grønne investeringer på et transparent marked til fordel for de grønne projekter. Her vil den grønne statsobligation være med til at sætte en høj standard for det danske grønne obligationsmarked.

Læs mere om grønne statsobligationer 

Fakta

  • Den grønne obligation vil blive solgt på statens auktioner, på linje med statens øvrige statsobligationer. Statens grønne obligation udstedes som en 10-årig obligation med udløb i 2031. Auktioner over statsobligationer afholdes regelmæssigt i løbet af året af Nationalbanken.

  • Den danske grønne statsobligation vil blive udstedt efter twin-bond modellen inspireret af det tyske grønne statsobligationsprogram. Det indebærer, at statens grønne statsobligation udstedes med samme finansielle karakteristika (dvs. samme kupon-rente, løbetid, afdragsprofil) som en af statens eksisterende konventionelle obligationer.

  • Listen over grønne udgifter, som medtages i Danmarks grønne statsobligationsprogram, gennemgås og fastlægges én gang årligt efter vedtagelsen af finansloven for det kommende år. Nye grønne udgifter kan tilføjes til statens grønne obligationsprogram, såfremt at de vurderes at være i overensstemmelse med kriterierne, som er nærmere specificeret i publikationen Kingdom of Denmark Green Bond Framework. Publikationen er tilgængelig på Finansministeriets hjemmeside.

  • Programmet er blevet vurderet af det eksterne virksomhed, Cicero, som har givet den bedste mulige rating, Dark Green Shading. Den eksterne vurdering er tilgængelig på Finansministeriets hjemmeside.

  • Nationalbanken vil i de sidste uger af 2021 afholde møder med potentielle investorer med henblik på at kunne sælge de grønne statsobligationer i begyndelsen af 2022. Materiale herom, samt de tekniske detaljer om den grønne statsobligation, vil blive publiceret på Nationalbankens hjemmeside.