Danskerne får flere gode leveår, viser ny Ulighedsredegørelse

21-12-2021
Nyhed

Danskernes livskvalitet er blevet markant bedre de seneste 25 år, viser den nyeste udgave af den årlige Ulighedsredegørelse. Den stigende levetid bliver i høj grad omsat til gode leveår. Samtidig viser redegørelsen, at topindkomsterne har haft den største indkomstfremgang over de sidste årtier.

Danmark er et af de mest lige lande i verden. Den stærke danske velfærd giver danskerne lige adgang til sundhedsvæsen, uddannelse og socialt sikkerhedsnet.

Men der er stadig er tegn på, at der ikke er lige muligheder for alle. Der er forskelle i sundhed, og ufaglærte har færre leveår og udsigt til færre sunde år end resten af befolkningen.

Dette års redegørelse, der er den anden af sin art, har med nye analyser et særligt fokus på betydningen af direkte arv fra forældre til børn og forskelle i sunde leveår. Således bygger Ulighedsredegørelsen 2021 videre på sidste års redegørelse, der blandt andet havde fokus på levetid og fordelingen af danskernes formuer.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Ulighedsredegørelsen giver et dybdegående billede af et Danmark, som trods vores stærke velfærd stadigvæk viser tegn på ulighed. Indkomstforskellene er steget i de seneste årtier, og de rigeste er blevet rigere. Samtidig er der stadigvæk forskel i mængden af gode leveår, når vi ser på tværs af uddannelsesniveau. Regeringen har allerede investeret i velfærden for at sikre gode vilkår for børn og ældre. Retten til tidlig pension for personer med et langt og ofte opslidende arbejdsliv giver bedre muligheder for at trække sig tilbage, mens helbredet er godt. Og loftet over virksomhedernes fradrag for høje lønninger kan bidrage til, at topindkomsterne ikke løber fra resten af samfundet.

Ulighedsredegørelsen er lavet på baggrund af oplysninger om befolkningen frem til 2019 og kan derfor ikke sige noget om udviklingen efter coronapandemiens udbredelse.

Ulighedsredegørelsen kommer efter Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i forbindelse med finansloven for 2020 besluttede, at der er brug for en årlig ulighedsredegørelse, der analyserer ulighed i bredere forstand. Formålet er at styrke vidensniveauet, følge udviklingen og skabe et bedre overblik over ulighed i Danmark.

Læs Ulighedsredegørelsen 2021