Grøn delaftale sikrer nye CO2-reduktioner og mere vedvarende energi

04-12-2021
Nyhed

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om en grøn delaftale om finansloven. Aftalen ventes at reducere udledningerne af drivhusgasser med yderligere 0,5 mio. ton allerede i 2025. Samtidig udbygges den vedvarende energi med 2 GW ny havvind frem mod 2030, hvilket svarer til elforbruget i ca. 2 mio. danske husstande. Der er også enighed om to nye marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt samt en styrket indsats for at understøtte kvaliteten af det danske drikkevand.

Med dagens grønne aftale bringes Danmark et vigtigt skridt nærmere at indfri de ambitiøse klimamålsætninger. Aftalen ventes allerede i 2025 at føre til reduktion af 0,5 mio. ton drivhusgasser fra f.eks. fangst og lagring af CO2 eller pyrolyse mv.

Aftalepartierne er desuden enige om, at der skal udbydes yderligere 2 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. Udbygningen svarer til elforbruget i ca. 2 mio. danske husstande og sker oven i en allerede ambitiøs udbygning af havvind frem mod 2030 i form af etableringen af energiø Bornholm og havvindmølleparkerne Thor og Hesselø. Det er desuden aftalt, at regeringen i forbindelse med energi- og forsyningsudspillet i 2022 vil fremlægge analyser, der kan danne grundlag for eventuelt udbud af yderligere 1 GW.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmark har et af verdens mest ambitiøse klimamål, og dagens grønne aftale sætter endnu en milepæl i dansk klima- og energipolitik. For det første er vi klar til at tage helt nye teknologier i brug som f.eks. pyrolyse eller fangst og lagring af biogen CO2. Det giver os reduktioner for yderligere 0,5 mio. ton allerede i 2025. For det andet kan vi sætte havvind op på vilkår, som ikke kommer til at koste staten penge. Det viser, at der er en utrolig fart i udviklingen på det grønne område – både teknologisk og i markedet. Jeg vil gerne takke aftalepartierne for en god og grøn aftale, som bringer os et vigtigt skridt videre med den grønne omstilling og sikrer vedvarende energi til danskerne.

Endvidere er aftalepartierne enige om at drøfte en ambitiøs og visionær tilgang for energiøen i Nordsøen med aftalekredsen bag energiøen. Det indebærer, at der hurtigst muligt etableres 10 GW havvind i Nordsøen tilkoblet energiøen med 2040 som sigtepunkt og under hensyntagen til, at efterspørgslen efter grøn strøm er tilstede i både Danmark og vores nabolande.

Klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen siger:

Det er en fremragende grøn aftale fuld af initiativer, der accelerer den nye epoke for grøn strøm fra havvind. Stort tak til de visionære grønne partier, som med beslutningen om to nye havvindmølleparker, der kan levere strøm svarende til to mio. husstandes forbrug, sætter endnu mere fart på at nå vores ambitiøse mål. Og vi har travlt for at nå vores klimamål – især målet i 2025. Det er ikke nok, at vi alene reducerer CO2-udledningerne.

Samlet set er aftalepartierne enige om at afsætte ca. 1,3 mia. kroner på finansloven til nye grønne initiativer.

Der er desuden enighed om at understøtte naturen og biodiversiteten med to nye marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt. Hertil kommer, at regeringen allerede i foråret 2022 vil drøfte en samlet havplan med Folketingets partier, som skal sætte en ambitiøs bæredygtig retning for det danske havareal. I den forbindelse er aftaleparterne enige om, at etablere en trawlfri zone i Bælthavet, som dækker Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt.

Derudover er der enighed om at styrke drikkevandsindsatsen. Aftaleparterne er bl.a. enige om at afsætte midler til at identificere områder med behov for øget beskyttelse med henblik på at målrette indsatsen til de mest udsatte områder.

Endelig er der enighed om at styrke den globale grønne indsats. Her er udviklingssamarbejdet en vigtig brik. I tillæg til den afsatte grønne udviklingsbistand afsættes derfor yderligere 100 mio. kr. til klimabistand.

Læs delaftale om investeringer i et fortsat grønnere Danmark

Læs faktaark om klimaeffekter af delaftale om investeringer i et fortsat grønnere Danmark

Læs faktaark om bedre havmiljø

Læs faktaark om drikkevandsfond

Læs faktaark om vedvarende energi