Ny national strategi skal styrke Danmarks digitale sikkerhed

15-12-2021
Nyhed

I dag lancerer regeringen en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien sætter en ambitiøs retning for Danmarks digitale sikkerhed, så vi fremover er bedre rustet mod den konstante cybertrussel.

Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering. Og digitaliseringen er til gavn for danskerne og drivkraft for samfundets økonomiske vækst. Med den høje grad af digitalisering følger en øget sårbarhed over for it-kriminelle, der udfordrer sikkerheden hos myndigheder, virksomheder og borgere. Derfor lancerer regeringen nu en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Den nye strategi indeholder 34 hovedinitiativer, der i endnu højere grad sætter fokus på beskyttelsen af Danmarks digitale infrastruktur og it-systemer. Samtidig skal initiativerne bidrage til, at Danmarks deltagelse i den internationale kamp mod cybertruslen fremover bliver styrket.

Med cyber- og informationssikkerhedsstrategien vil der blandt andet blive indført nye krav til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed for de statslige myndigheder, der har ansvar for samfundskritiske it-systemer.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Cybertruslen er blevet et grundvilkår, som vi er nødt til at agere efter, så alle kan færdes mere trygt i en digital hverdag. Trusselsbilledet forandrer sig konstant, og det kræver en styrket indsats på tværs af samfundet. Med den nye strategi øger vi ambitionsniveauet og stiller flere krav til sikkerhedssystemer og forebyggelse, fordi det er afgørende, at både myndigheder, virksomheder og borgere sikkert og trygt kan benytte digitale løsninger.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

Statslige og ikke-statslige cyberaktører truer både vores sikkerhed, vores tryghed og vores økonomi. Det skal vi naturligvis ikke acceptere, så vi bliver nødt til at hæve omkostningerne for dem, som står bag cyberangreb imod Danmark og mod vores allierede. Det kræver et aktivt engagement i EU, NATO og FN. Derfor er det afgørende, at vores nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi også får et internationalt ben at stå på. Vi vil have flere sanktioner for cyberangreb, og vi vil presse på for, at særligt EU og NATO i højere grad offentligt udstiller de ansvarlige.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

Truslen fra cyberangreb mod danske interesser er alvorlig. Dagligt udsættes danske virksomheder og organisationer for angreb. Senest blev Vestas ramt. Derfor skal vores cyberforsvar styrkes. Det var også baggrunden for, at jeg i sommer præsenterede et stort udspil på cybersikkerhedsområdet og efterfølgende indgik en politisk aftale om et styrket cyberforsvar. Med udgangspunkt i aftalen løfter vi nu den samlede nationale cyberstrategi, så den omfatter endnu flere områder. For sikkerhed må vi aldrig tage for givet.

Borgere kan i dag få rådgivning fra en hotline, hvis de har været udsat for eller har mistanke om digitalt identitetstyveri. Med cybersikkerhedsstrategien vil der også blive etableret en hotline i staten, som borgere og virksomheder kan henvende sig til for at få hjælp og vejledning om grundlæggende cyber- og informationssikkerhed. Hotlinen skal give konkret rådgivning om eksempelvis genopretning af data, phishing-forsøg og sikring af data til brug for en eventuel efterfølgende politimæssig efterforskning.

Læs National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Fakta og økonomi

Med den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 udmønter regeringen i alt 270 mio. kroner.

Regeringen og forligspartierne har allerede med udmøntningen af Forsvarsforligets cyberreserve styrket Danmarks cyberforsvar med 500 mio. kroner. I kommuner og regioner arbejdes der ligeledes løbende med at styrke cyber- og informationssikkerheden.