Offentliggørelse af betaversion af ny makroøkonomisk model MAKRO

09-12-2021
Nyhed

Som led i arbejdet med at skabe endnu større åbenhed omkring regneprincipper og -modeller offentliggøres en ”betaversion” (foreløbig version) af den nye makroøkonomiske model, som en modelgruppe under den uafhængige institution DREAM udvikler.

Projektet blev sat i gang i 2017 med det formål at udvikle en tidssvarende makroøkonomisk model til Finansministeriet. Modellen vil på sigt erstatte den nuværende model (ADAM), der bliver brugt til de mellem- og langfristede fremskrivninger, vurderinger af økonomiens tilpasning efter politiktiltag og stød til økonomien, samt fungerer som ramme om konjunkturprognoserne.

Formålet med offentliggørelsen af en betaversion er at sikre åbenhed og transparens omkring modellen, herunder dens teoretiske og empiriske grundlag, samt sikre eksterne interessenters muligheder for at indgå i en faglig debat om modellen – også inden den bliver implementeret i Finansministeriet.

Med offentliggørelsen af betaversionen overgår projektet til en test- og implementeringsfase. Arbejdet med fuld implementering af modellen forventes at strække sig ind i 2023.

Projektet er tilknyttet en faglig bestyrelse ledet af professor Torben M. Andersen og derudover aktuelt bestående af professor Hans-Jørgen Whitta-Jakobsen fra Københavns Universitet, Rigsstatistiker Birgitte Anker, Jesper Pedersen fra Nationalbanken, samt afdelingschefer Mads Kieler og Lars Haagen Pedersen fra Finansministeriet. Betaversionen er endvidere blevet evalueret af gruppe af internationale eksperter.

Læs mere om MAKRO på DREAM-gruppens hjemmeside

I forbindelse med offentliggørelsen af betaversionen har Finansministeriet udarbejdet en række dokumentationsnotater og analyser af forskellige egenskaber ved modellen.

Læs dokumentationsnotater om modellen