Ros fra OECD til dansk krisehåndtering og klimapolitik

16-12-2021
Nyhed

I en netop offentliggjort landerapport om Danmark roser den internationale organisation OECD dansk økonomi og den økonomiske håndtering af coronakrisen. Rapporten slår fast, at sunde offentlige finanser, aktiv brug af finanspolitikken og effektiv udrulning af vacciner har medført et relativt lille økonomisk tilbageslag i Danmark sammenlignet med andre lande. Også på den grønne dagsorden er Danmark ifølge OECD et foregangsland.

OECD har i dag præsenteret sin landerapport om Danmark. Landerapporten offentliggøres med nogle års mellemrum og indeholder en vurdering af dansk økonomi samt en række anbefalinger.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

OECD’s vurdering af dansk økonomi bekræfter, at vi er kommet rigtig stærkt igennem krisen i kraft af en hurtig indsats for at holde hånden under danske arbejdspladser og virksomheder. Rapporten slår desuden fast, at Danmark er et grønt foregangsland, og at vi er lykkedes med at nedbringe CO2-udledningerne uden at det samlet set har kostet danske arbejdspladser. Det viser, at grøn omstilling, arbejdspladser og social retfærdighed kan gå hånd i hånd. Og det er helt afgørende, når Danmark skal nå i mål med sine ambitiøse klimamålsætninger.

Rapporten fremhæver styrken ved det fleksible danske arbejdsmarked og Danmarks omstilling til vedvarende energi. Her har regeringen senest præsenteret en grøn aftale om udbygning af yderligere 2 GW havvind frem mod 2030 – nok til at forsyne 2 mio. danske husstande med grøn strøm.

Blandt OECD’s anbefalinger er bl.a. at indføre en ensartet skat på udledning af drivhusgasser. Aktuelt arbejder et ekspertudvalg nedsat af regeringen på et bud på udformningen af sådan en skat. OECD’s anbefalinger tæller også arbejdsmarkedsreformer, som kan sikre yderligere arbejdskraft samt større fleksibilitet i budgetloven.

Læs rapporten OECD Economic Surveys: Denmark 2021

OECD’s landerapport var planlagt til at blive præsenteret ved et pressemøde torsdag d. 15. december. Dette blev dog aflyst pga. sygdom. I begyndelsen af 2022 vil OECD aflægge besøg i Finansministeriet for at præsentere og diskutere rapportens specialtema om klimapolitik og grøn omstilling. De nye analyser og anbefalinger har fokus på Danmarks vej til at opnå de ambitiøse målsætninger i Klimaloven i en international kontekst.