Enighed om en markant og ansvarlig genåbning af Danmark

24-02-2021

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten nået til enighed om en markant og ansvarlig genåbning, som i det væsentlige følger eksperternes anbefalinger. Genåbningen omfatter store dele af detailhandlen. Samtidig vil flere skoleelever kunne vende tilbage til en mere normal hverdag, og der åbnes for udendørs kulturinstitutioner og dele af udendørs idrætsliv.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Genåbningen af detailhandlen er et vigtigt bidrag til at få gang i økonomien igen. Vi ved, at mange små butikker rundt om i landet er hårdt ramte. Nu kan de butikker, der har mindst betydning for smittespredningen, få gang i forretningen igen. Genåbningen betyder, at ca. 37.000 danskere skønnes at kunne vende tilbage på arbejde. Det forventes at bidrage med mere end 2 mia. kroner om måneden til BNP. Vi genåbner således der, hvor der er størst effekt, men mindst risiko. 

De seneste måneder har været en svær tid, men danskerne har endnu engang vist deres vilje og evne til at gøre en indsats for at få smitten ned. Det vil regeringen ikke sætte over styr med en overilet genåbning. Nu er det helt afgørende, at vi åbner forsigtigt og fornuftigt op, og at vi fortsat følger udviklingen nøje. Vi skal ikke risikere en ny nedlukning, fordi vi åbner for hurtigt op. 

En genåbning skal være både sundhedsmæssig og økonomisk ansvarlig. Vi har set andre lande, som er gået for hurtig frem og mistet kontrollen med smitten. Det er et scenarie, vi skal undgå. Lader vi smitten komme ud af kontrol, vil det ikke alene være dyrt, det vil også være ødelæggende for tilliden. En betingelse for genåbningen er derfor, at smitteudviklingen holdes under kontrol.