Hurtig betaling i statslige institutioner har fremrykket likviditet for 5,3 mia. i 2020

01-02-2021

Regeringens initiativ med at fremrykke betalinger til private virksomheder under coronakrisen har virket. I 2020 betalte de statslige institutioner i gennemsnit regningerne otte dage hurtigere og for et beløb, der var cirka 5,3 mia. kroner højere end i samme periode året før. Nu forlænges corona-initiativerne til sommeren 2021.

Sidste forår indgik regeringen en aftale med alle Folketingets partier om, at de offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser skal være med til at understøtte, at de private virksomheder kommer bedst muligt igennem coronakrisen.

På baggrund af aftalen har de statslige institutioner gjort en ekstra indsats for at fremrykke betalingerne til de private virksomheder så meget som muligt. Og det initiativ har i den grad båret frugt.

Nye tal fra Økonomistyrelsen viser, at den faktiske gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i staten blev reduceret med godt en uge i perioden fra marts 2020, hvor de første restriktioner trådte i kraft, til december 2020. I 2019 var betalingstiden i gennemsnit 26 dage. Fra marts til december 2020 var betalingstiden i gennemsnit nede på 18 dage.

Omregnet til kroner har initiativet medført, at statens institutioner i perioden fra midt i marts til slutningen af april 2020 fremrykkede betalinger for omkring 2,8 milliarder. Ved udgangen af 2020 var det beløb vokset yderligere til cirka 5,3 milliarder kroner, hvilket svarer til, at de statslige institutioner var knap tre uger foran betalingsforløbet i 2019.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

De statslige institutioner har fremrykket betalinger til de private virksomheder så meget, at vi har fået hele 5,3 mia. kroner hurtigere ud at gøre gavn end normalt. Det er en vigtig håndsrækning til erhvervslivet – og dermed også danske lønmodtagere – når omsætningen og likviditeten er under pres. Initiativet skal ses i forlængelse af den omfattende økonomiske hjælp til erhvervslivet, som regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget har sikret under coronakrisen.

Samlet set er der udbetalt 28 mia. kroner gennem kompensationsordningerne. Samtidig viser tal fra Skatteministeriet, at der er vedtaget likviditetsstøtte til danske virksomheder for ca. 470 mia. kroner. Alene i 2020 holdt regeringens politik hånden under 79.000 danske job.

Det var Folketingets Finansudvalg, der den 23. marts 2020 gjorde det muligt, at statens institutioner frem til den 28. februar 2021 kan dispensere fra en række regler og fremrykke betalinger, forudbetale leverancer og undlade at opkræve bod.

Finansudvalget har på et møde den 28. januar 2021 tilsluttet sig, at corona-initiativerne nu bliver forlænget frem til foreløbigt den 30. juni 2021 – med mulighed for forlængelse til udgangen af 2021 for at øge likviditeten hos de private leverandører.

Finansudvalgets tilslutning medfører samlet set ikke merudgifter for staten, men kan medvirke til at reducere den økonomiske usikkerhed hos både de statslige institutioner og de private leverandører.