Ny hjælp til SMV’er bringer samlet likviditetsstøtte til erhvervslivet op på 300 mia. kroner

21-01-2021

I dag førstebehandler Folketinget regeringens lovforslag om rentefri lån til små- og mellemstore virksomheder. Forslaget vil styrke virksomhedernes likviditet med yderligere 7 mia. kroner. Dermed har regeringen samlet styrket likviditeten i danske virksomheder med 300 mia. kroner og udbetalt hjælpepakker for 28 mia. kroner siden coronaen ramte Danmark.

Coronakrisen har endnu ikke sluppet sit tag i Danmark, og dansk erhvervsliv er hårdt ramt af den seneste virusbølge. Det gælder ikke mindst de små erhvervsdrivende og små og mellemstore virksomheder, som er nødt til at holde lukket for at begrænse smitten. Derfor har Folketinget i dag behandlet et lovforslag fremsat af regeringen, som via rentefri lån styrker likviditeten for de særligt udsatte virksomheder og erhverv.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

Med forslaget er vi klar til at give små og mellemstore virksomheder adgang til yderligere 7 mia. kroner i form af øget likviditet. Jeg er meget opmærksom på, at de erhvervsdrivende kæmper for at stå igennem den nye bølge af corona, og derfor er vi klar med nye initiativer, som kan hjælpe dem gennem krisen. Det er hårde tider, men med det nye forslag har regeringen samlet set styrket likviditeten for danske virksomheder med 300 mia. kroner. Det gør en forskel.

Initiativerne omfatter bl.a. en generel udskydelse af betalingsfristerne for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og moms – samt lønsumsafgift for visse virksomheder.

Den omfattende adgang til likviditet skal ses i sammenhæng med regeringens hjælpepakker til erhvervslivet. Det gælder bl.a. lønkompensation, kompensation til selvstændige og for faste omkostninger. I alt er der behandlet mere end 228.000 ansøgninger om kompensation og udbetalt ca. 28 mia. kroner siden marts 2020. Alene i 2020 holdt regeringens politik hånden under 79.000 danske job.

Fungerende finansminister Morten Bødskov siger:

Det er meget store milliardbeløb, som regeringen sammen med Folketingets partier er blevet enige om at tilvejebringe dansk erhvervsliv i form af direkte udbetalinger og likviditetsstøtte. Men der er ingen tvivl om, at det har været nødvendigt, og at den aktive og krisedæmpende politik har været medvirkende til, at Danmark har klaret sig relativt godt igennem krisen. Billedet havde været mere dystert, hvis ikke vi havde holdt en stor hånd under danske job og virksomheder.

Det forventes, at ansøgningerne om kompensation vil stige markant i de kommende uger, nu hvor de generelle hjælpepakker om lønkompensation og dækning af faste omkostninger er genåbnet for hele landet.

Tabel. Oversigt over kompensationsordningerne under Erhvervsministeriet pr. 18. januar 2021 

KompensationsordningAntal ansøgninger
(Færdigbehandlede) 
Udbetalt beløb
Faste omkostninger 34.487 (33.801) 7,8 mia. kr.
Lønkompensation 73.637 (70.037) 12,9 mia. kr.
Selvstændige 125.003 (119.187) 6,0 mia. kr.
Freelancere med B-indkomst 3632 (3622) 92,3 mio. kr.
Freelancere med A- og B- indkomst (kombinatører) 615 (599) 10,1 mio. kr.
Sæsonafhængige selvstændige mv. (sommer) 220 (220) 9,4 mio. kr.
Arrangørordningen 542 (386) 218,9 mio. kr.