Regeringen og samfundsaktører præsenterede Danmarks fremskridt ved Verdensmålseksamen

14-07-2021

Finansminister Nicolai Wammen og en række repræsentanter fra det danske samfund præsenterede
i dag Danmarks fremskridt i arbejdet med de 17 Verdensmål ved et virtuelt topmøde i FN.

Fra venstre: Barwaqo Hussein, Rasmus Stuhr Jakobsen, Sara Krüger Falk, Nicolai Wammen, Trine Græse og Rasmus Nordqvist.

Danmark er internationalt blandt topscorerne, når det gælder indfrielse af Verdensmålene, ikke mindst takket være en bred indsats og opmærksomhed på tværs af samfundet. I dag havde finansminister Nicolai Wammen inviteret en række gæster med til at præsentere Danmarks andet Voluntary National Review på FN-topmødet High Level Political Forum. Med til topmødet sad repræsentanter fra 2030-panelet, 2030-netværket, Gladsaxe Kommune og civilsamfundet, herunder Globalt Fokus.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Det danske samfund har taget Verdensmålene til sig. Der bliver gjort en enorm indsats for at finde bæredygtige løsninger, og det kan vi være stolte af. Vi har et værdifuldt samarbejde på tværs af samfundet, som er nødvendigt for at løse den store opgave, som Verdensmålene er et udtryk for. Det er det, vi i fællesskab har vist i FN i dag.

Topmødet i FN er en årlig begivenhed, hvor FN's medlemslande på skift præsenterer deres arbejde med de 17 Verdensmål i et Voluntary National Review. Den danske rapport er blevet til i et samarbejde mellem regeringen og parlamentarikere, kommuner, regioner, virksomheder, unge, civilsamfundet og akademiske institutioner. Rapporten indeholder blandt andet regeringens og civilsamfundets vurderinger af, hvordan Danmark klarer sig på de enkelte Verdensmål, og præsenterer, hvordan der på tværs af det danske samfund i fællesskab arbejdes for, at vi kan nå i mål.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmark er blandt de bedste i verden, når det kommer til at sikre sundhed og trivsel, uddannelse, stærke institutioner og mindske ulighed. Men vi har stadig langt igen for at nå vores ambitiøse klimamål, øge ansvarligt forbrug og produktion og forbedre biodiversiteten, og det kræver handling. I regeringen har vi taget det næste skridt med en ny handlingsplan, hvor vi har fremlagt en række nye initiativer, der skal bidrage til at realisere Verdensmålene. Det er vigtigt, at vi holder et kritisk blik på vores udfordringer, og at ingen lades i stikken i arbejdet for en bæredygtig fremtid. I sidste ende handler det om at give en bedre verden videre til vores børn og børnebørn.

Det er anden gang, Danmark fremlægget et Voluntary National Review, siden de 17 Verdensmål blev vedtaget af FN’s 193 medlemslande i 2015.

Regeringen præsenterede i juni en ny handlingsplan for arbejdet med Verdensmålene og målsætningen om et mere lige og bæredygtigt samfund frem mod 2030.

 

Se videopræsentation med Danmarks Voluntary National Review

Læs Voluntary National Review 2021 – Denmark

Læs Handlingsplan for FN’s verdensmål