Sammenlægning af Danske Spil og Klasselotteriet

01-07-2021

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at arbejde videre på en sammenlægning af de to statslige spilleselskaber henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

Af historiske årsager er de statslige spilaktiviteter i Danmark placeret i to forskellige selskaber, henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance foreslår nu en sammenlægning af de to selskaber til ét statsligt spilleselskab med henblik på at opnå en række fordele. Parterne lægger dog samtidig vægt på, at Klasselotteriet bevares med selvstændig identitet, herunder brand, produkter og kunder.

Regeringen forventer, at sammenlægningen vil skabe positive effekter bl.a. i kraft af, at Det Danske Klasselotteri A/S og Danske Spil A/S står over for en fortsat digital omstilling, der løbende kræver investeringer. Samtidig udvikler selskaberne – i overensstemmelse med regeringens forventninger – løbende initiativer, som skal fremme ansvarligt spil og derved bidrage til, at de kan gå forrest i kampen mod bl.a. hvidvask og ludomani. Både digitalisering og ansvarligt spil kræver strategisk ledelse og investeringer, hvor ét samlet selskab kan skabe endnu bedre rammer. Hertil kommer, at sammenlægningen forventes at give mulighed for driftsbesparelser.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Statens spilleselskaber har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til et balanceret og ansvarligt spillemarked i Danmark. Jeg forventer, at en sammenlægning af de to selskaber kan skabe driftsfordele samtidig med at understøtte endnu bedre rammer, når det gælder hhv. digitalisering og ansvarligt spil. Jeg er desuden glad for, at vi kan bidrage til at sikre Klasselotteriet stabile og effektive rammer i Danske Spil-koncernen fremadrettet.

Finansministeriet vil nu i samarbejde med Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S udarbejde et forslag til konkret model for sammenlægningen, herunder endelig selskabsretlig konstruktion og forretningsmodel. Regeringen vil efterfølgende søge nødvendige hjemmel og godkendelser for at gennemføre transaktionen samt foreslå eventuelt nødvendige lovtilpasninger. Under forbehold for de nødvendige godkendelser forventes transaktionen gennemført inden udgangen af 2021.

Fakta om Danske Spil A/S

  • Danske Spil blev etableret i 1948 med det formål at finansiere Danmarks sports- og foreningsliv. Overskuddet fra Danske Spils lotteriforretning i datterselskabet Danske Lotteri Spil A/S går til de såkaldte udlodningsmidler, som fordeles til projekter til en lang række gode formål, herunder idræt, kultur og andre almennyttige formål.

  • Den danske stat ejer 80 procent af aktierne i Danske Spil A/S. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) ejer hver 10 procent af Danske Spil.

  • Udbytter fra Danske Spils datterselskab Danske Licens Spil, som udbyder spil på den liberaliserede del af spillermarkedet, tilgår staten.

Fakta om Det Danske Klasselotteri A/S

  • Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri – stiftet i 1753 – og udbyder klasselotteri. I 1992 blev Klasselotteriet omdannet til et statsligt aktieselskab, og den danske stat ejer i dag 100 procent af aktierne i Det Danske Klasselotteri A/S.

  • Klasselotteriets overskud går til de såkaldte udlodningsmidler, der fordeles til en lang række gode formål, herunder idræt, kultur og andre almennyttige formål.