Regeringen sætter ny retning for at nå verdensmålene i Danmark

10-06-2021

Regeringens nye handlingsplan for FN’s verdensmål sætter klare mål for den nationale indsats for at skabe et mere bæredygtigt og lige samfund. For første gang omfatter planen konkrete initiativer med et fokus på de områder, hvor Danmark fortsat ikke har nået målstregen.

Danmark har været forkæmper for den bæredygtige dagsorden, længe før FN’s 193 medlemslande gik sammen om at sætte de 17 Verdensmål i 2015. Men selvom Danmark er med i front, når det gælder om at nå de ambitiøse mål, så er vi ikke i mål endnu.

Derfor sætter regeringen handling bag ordene og præsenterer en ny handlingsplan for det videre arbejde med at sikre en bæredygtig fremtid, både socialt, miljømæssigt og økonomisk. I handlingsplanen sætter regeringen ind med en række nye initiativer, der skal sætte rammen for indsatsen, hvor vi som samfund kan gøre det endnu bedre. Det gælder særligt for vores klimaindsats, vores forbrug og produktion.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Det danske samfund har taget verdensmålene til sig. Men selvom det går godt herhjemme, betyder det ikke, at vi skal stå stille. Tværtimod. For der er fortsat områder, hvor vi endnu ikke er i mål. Det er afgørende, at vi bliver ved med at stå sammen om at finde de gode løsninger. 

Jeg er stolt over at kunne præsentere Danmarks nye handlingsplan for de 17 verdensmål i dag. Med 15 nye initiativer sætter vi rammen for arbejdet for verdensmål i Danmark de kommende år. Der skal lyde en stor tak for de mange gode input, vi har modtaget fra civilsamfundet, erhvervslivet og offentlige institutioner.

Blandt de nye initiativer er:

  • Udvikling af en ny klimamodel, der kan fremskrive danske forbrugeres globale klimaaftryk ved forbrug af varer produceret i udlandet.

  • Vejledning og rådgivning om bæredygtige og ansvarlige globale værdikæder til danske virksomheder, der producerer i udlandet.

  • Krav om målsætninger for bæredygtig udvikling i statslige styrelser og institutioner.

  • Styrkelse af danske virksomheders adgang til viden, netværk og rådgivning om arbejdet med klimarapportering, klimadata og ambitiøse klimamål.

  • Stimulering af eksport af grønne og miljøvenlige produkter gennem erhvervsfremstød i samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer og et acceleratorprogram for danske små og mellemstore virksomheder.

  • Videreudvikling af Klimakompasset mhp. at sikre let adgang for iværksættere og virksomheder til at beregne deres CO2-aftryk.

  • Ekspertgrupper med fokus på faglige forskelle mellem kønnene og på tværs af sociale skel.

  • Øget tilskud til netværket af danske UNESCO Verdensmålsskoler.

  • Styrket sekretariat til 2030-Panelet.

Regeringen vil søge tilslutning blandt partierne i Folketinget til at implementere initiativerne. Sammen med de nye initiativer gælder, at alle nye lovforslag fremover skal screenes efter alle 17 verdensmål og 169 delmål, så verdensmålene tænkes ind fra start.

I handlingsplanen foretager alle ministerområder med ansvar for verdensmålene en vurdering af status for de forskellige verdensmål i Danmark. Regeringen opstiller desuden konkrete målsætninger på de forskellige områder, som vi skal måles på i de kommende år.

Som et led i arbejdet med at nå Verdensmålene, skal Danmark i juli præsentere de nationale fremskridt ved et virtuelt topmøde i FN.

Læs Handlingsplan for FN's Verdensmål

Læs faktaark om initiativer i handlingsplan for verdensmål