Danmark og Sverige giver ny hjælp til SAS

26-05-2021

SAS står i en finansiel situation, som er påvirket af, at det forventede niveau af flytrafikkens genopretning er blevet forsinket og stærkt påvirket af en 2. bølge af COVID-19.

Den danske stat er blevet enige med den svenske stat om at støtte SAS. Den danske og svenske stat vil samlet støtte SAS med ny likviditet for 3 mia. SEK. Heraf vil den danske stat stille en statsgaranti på 1,5 mia. SEK til SAS. Den nye likviditet skal understøtte SAS’ håndtering af de aktuelle konsekvenser som følge af COVID-19 krisen.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler:

Det er fortsat regeringens holdning, at SAS er vigtig for Danmarks tilgængelighed, danske arbejdspladser, virksomheder samt dansk økonomi generelt. Derfor har den danske og svenske stat, som de to største ejere i fællesskab besluttet at støtte op om SAS ved at stille ny likviditet for samlet 3 mia. SEK til rådighed for selskabet. Heraf vil den danske stat stille en statsgaranti for 1,5 mia. SEK til SAS. Som en langsigtet og ansvarlig medejer vil den danske stat fortsat følge SAS’ udvikling tæt.

I henhold til EU-statsstøtteregler skal støtten godkendes af EU-Kommissionen.