Ny ekspertgruppe skal give input til en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark

19-05-2021

Coronakrisen har været en historisk udfordring økonomisk og sundhedsmæssigt, og pandemien har gjort det klart, at der er brug for et solidt beredskab både globalt og i Danmark. Derfor nedsætter regeringen en ny ekspertgruppe, som skal bidrage til at sikre den nyeste og bedste viden fra ind- og udland. Eksperterne vil have fokus på udviklingen og bekæmpelsen af sygdommen samt de økonomiske konsekvenser.

Danmark skal rustes til at håndtere udfordringerne som følge af coronapandemien – også med et halvt til et toårigt sigte. Og samfundet skal kunne håndtere smittebølger på en holdbar og effektiv måde, så nationale nedlukninger undgås.

På den baggrund nedsætter regeringen nu en ekspertgruppe, der skal rådgive regeringen og de enkelte ministerier inden for blandt andet smittehåndtering og de samfundsøkonomiske og udgiftspolitiske konsekvenser. Formålet er at lægge en langsigtet strategi for håndtering af corona de kommende år.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Under coronakrisen har vi målrettet justeret vores kamp imod smitten til den aktuelle situation, men det er også vigtigt, at vi løfter blikket og overvejer strategien på lidt længere sigt. Den nye ekspertgruppe skal give os viden om, hvordan vi kan lægge en samlet coronastrategi for de kommende år på tværs af de mange forskellige indsatser som test, vaccine og epidemiovervåning. På den måde kan vi sikre kontrol med smitten, tryghed og en stabil økonomi.

Aftalepartierne bag Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark blev i april enige om, at der er behov for at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe, der får til opgave at afdække, hvilke rammer der kan forventes at gøre sig gældende i årene frem.

Ekspertgruppen skal derudover bidrage til at sikre den bedste mulige internationale viden om udviklingen og bekæmpelsen af sygdommen.

Ekspertgruppen skal mere konkret:

  1. Udarbejde en sammenfatning af den bedste, internationalt tilgængelige viden om epidemien
  2. Afdække hvilke rammer, der forventes for epidemien, ved at kvalificere og videreudvikle scenarier for epidemien for de kommende år
  3. Kvalificere hvordan, der kan lægges en langsigtet strategi og hvilke områder, der særligt bør fokuseres på
  4. Belyse hvilke elementer og indsatser, der er relevante at kvalificere i forbindelse med håndtering de kommende år

Ekspertgruppens arbejde skal tage udgangspunkt i både sundhedsfaglige, samfunds- og erhvervs økonomiske samt trivselsmæssige perspektiver.

Arbejdet løber i udgangspunktet frem til og med august 2021.

Ekspertgruppen består af:

  • Torben M. Andersen, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet (formand)
  • Michael Svarer, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  • Astrid Iversen, Oxford University Professor of Virology and Immunology
  • Kåre Mølbak, SSI
  • Jens Lundgren, Professor ved infektionsmedicinsk klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Læs kommissorium for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark