Reformkommissionen offentliggør sin første afrapportering: ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”

27-05-2021

Publikationen ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” er den første i rækken af publikationer, som Reformkommissionen løbende vil udgive. Den tegner et billede af de fem udfordringer, som kommissionen vil fokusere på i sit arbejde frem mod udgangen af 2022.

De fem udfordringer er:

 • Unge med uforløst potentiale
 • Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
 • Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret
 • Komplekst møde mellem borgeren og det offentlige
 • Uudnyttet produktivitetspotentiale

Kommissionens arbejde løber til og med 2022. Undervejs vil en række temaudspil blive præsenteret. De første anbefalinger vil komme inden udgangen af 2021, mens tre yderligere udspil forventes i løbet af 2022.

Læs publikationen ”Erkendt, forsøgt løst, uløst

På kommissionens nye hjemmeside finder du desuden en række faktaark som supplerende dokumentation til publikationen.

Læs faktaark til publikationen "Erkendt, forsøgt løst, uløst

Om Reformkommissionen

Reformkommissionen (Kommission for 2. generationsreformer) blev nedsat af regeringen i oktober 2020 skal komme med løsningsforslag på en række komplekse udfordringer, som årtiers reformpolitik ikke i tilstrækkelig høj grad har formået at tage hånd om.

Medlemmerne er:

 • Professor Nina Smith, Aarhus Universitet (formand)
 • Prorektor David Dreyer Lassen, Københavns Universitet
 • Professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet
 • Per B. Christensen, formand for Akkrediteringsrådet
 • Jørgen Søndergaard, seniorforsker i VIVE
 • Professor Jon Kvist, Roskilde Universitet
 • Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand for Arkil Holding og Danske Invest