Sommer- og erhvervspakke skal stimulere særligt udsatte sektorer

06-05-2021

Regeringen vil afsætte 1,6 mia. kroner til en samlet sommer- og erhvervspakke, der målrettet skal stimulere særligt udsatte sektorer og brancher, som fortsat er hårdt ramt af corona. Pakken skal bl.a. sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien samt kulturområdet og gøre det billigere at rejse indenrigs hen over sommeren. Samtidig afsættes en ramme til sårbare ældre på 100 mio. kroner.

Dansk økonomi er på vej tilbage i takt med genåbningen, og den seneste prognose viser, at der er udsigt til en økonomisk vækst på 2,1 pct. i 2021 og 3,8 pct. i 2022.

Der er potentiale for en relativt hurtig økonomisk genopretning, bl.a. på baggrund af en lang række allerede gennemførte tiltag, og regeringens ekspertgruppe anbefaler nu, at der tages fat på at udfase hjælpepakkerne. Trods de gode udsigter for dansk økonomi er nogle sektorer og brancher dog fortsat pressede af corona. Det gælder bl.a. turismeerhvervet og oplevelsesøkonomien.

Derfor foreslår regeringen en sommer- og erhvervspakke på 1,6 mia. kroner, som skal understøtte de sektorer, der fortsat kæmper med at komme tilbage.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Selv om Danmark har udsigt til et solidt økonomisk opsving, skal vi huske, at krisen ikke er ovre endnu. Der er stadigvæk virksomheder, som kæmper rigtig hårdt for at komme tilbage efter coronakrisen – ikke mindst i oplevelses- og turisterhvervene. De har brug for en ekstra hånd nu, hvor mange andre heldigvis begynder at mærke opsvinget. Derfor præsenterer vi en sommer- og erhvervspakke målrettet dem, der har lidt længere udsigt til genopretning. Pakken skal hen over sommeren bl.a. sætte mere gang i turisterhvervet samt kultur og foreningslivet i Danmark.

Regeringens forslag til en sommer- og erhvervspakke indeholder initiativer for 1,6 mia. kroner:

  • En ramme for turist- og oplevelseserhvervene på 800 mio. kr., herunder
    • 280 mio. kr. målrettet en kickstart at turismeerhvervet i Danmark
    • 205 mio. kr. til billigere indenrigstransport i sommerperioden
    • 315 mio. kr. til tiltag målrettet kulturområdet
  • En ramme til sårbare ældre på 100 mio. kr.
  • En ramme til særligt udsatte sektorer på 400 mio. kr.
  • Udmøntning af reserver på 155 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt i 2022-2023 afsat i eksportpakken fra december til at styrke dansk eksport, herunder bl.a. med afsæt i anbefalinger fra genstartteams.

Regeringen indkalder Folketingets partier til forhandlinger om sommer- og erhvervspakken samt udfasning af de generelle hjælpepakker på baggrund af den økonomiske ekspertgruppes anbefalinger.

Læs faktaark om sommer- og erhvervspakke

Læs faktaark om eksportpakke 

Læs faktaark om yderligere likviditet til virksomhederne i juni 2021