Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov for 2021

24-05-2021

Økonomisk Redegørelse, maj 2021, offentliggøres 25. maj. Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2021 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov skønnes til 307 mia. kr. i 2021. For 2021 er finansieringsbehovet opjusteret med ca. 59 mia. kr. ift. Økonomisk Redegørelse, December 2020. Behovet for ekstra finansiering skyldes særligt flere likviditetstiltag i løbet af 2021 ifm. coronapandemien.

Finansieringsbehovet dækkes gennem låntagning eller ved træk på statens konto hos Danmarks Nationalbank.

Tabel 1. Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov
  December 2020 Maj 2021
Mia. kr. 1) 2021 2021
Nettofinansieringsbehov 12 54
Afdrag langfristet gæld 2) 76 94
Afdrag kortfristet gæld 3) 155 153
Transaktioner i de statslige fonde -13 -12
Opkøb af almene boligobligationer 19 19
Finansieringsbehov 247 307

1) Grundet afrunding summer delelementer ikke nødvendigvis til totaler.

2) Afdrag på langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb af langfristet gæld med udløb uden for året.

3) Afdrag på kortfristet gæld svarer til udeståendet i skatkammerbeviser og commercial papers primo året.

Kilde: Økonomisk Redegørelse, Maj 2021.