Nyt digitaliseringspartnerskab skal bringe Danmark og danske virksomheder ud af coronakrisen og stærkere ind i fremtiden

16-03-2021

Som et af verdens mest digitaliserede lande har Danmark et solidt fundament for at drage fordel af de store muligheder, som følger med øget digitalisering. Både i erhvervslivet og i det offentlige er potentialet enormt, og digitaliseringen kan desuden blive en vigtig drivkraft for den grønne omstilling. Derfor inviterer regeringen nu topledere og eksperter helt ind i maskinrummet i et nyt digitaliseringspartnerskab, der skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne vil blive fulgt op af en ny og samlet digitaliseringsstrategi fra regeringen.

Corona har medført et globalt økonomisk tilbageslag, som også har ramt Danmark og danske virksomheder hårdt. Samtidig har nødvendige restriktioner vendt op og ned på danskernes hverdag, og både i det private, i det offentlige og på arbejdspladserne er der fundet nye og anderledes måder at gøre tingene på. Fælles for mange af disse løsninger er, at de er digitale – vi Skyper og er på Teams, finder vores testsvar online og mange virksomheder har taget nye digitale værktøjer i brug for at holde hjulene i gang under coronaen. Meget tyder på, at de virksomheder, som er mest digitale, har klaret sig bedst igennem krisen.

Coronakrisen har fungeret som et forstørrelsesglas for de digitale muligheder og en accelerator for en udvikling, som allerede var i fuld gang. For at udnytte de store muligheder, som udviklingen fører med og få endnu flere virksomheder med på rejsen mod digital omstilling, har regeringen inviteret erhverv, arbejdsmarkedets parter og førende eksperter med i et nyt digitaliseringspartnerskab.

Partnerskabet, som vil få Jim Hagemann Snabe som formand, skal løbende frem til efteråret komme med anbefalinger og udvikle ideer til en samlet digitaliseringsstrategi, som regeringen forventer at præsentere sidst i 2021.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmarks stærke digitale infrastruktur, gode offentlige it-løsninger og det høje digitaliseringsniveau hos danske virksomheder er en vigtig årsag til, at vi er kommet bedre gennem krisen end mange lande, vi normalt sammenligner os med. Men vores stærke position må ikke blive en sovepude. Derfor etablerer vi nu digitaliseringspartnerskabet, som med anbefalinger skal udfordre og styrke grundlaget for regeringens kommende digitaliseringsstrategi. Den digitale dagsorden er helt central i regeringens reformspor, og det er helt afgørende for danske virksomheder, vores konkurrenceevne og for dansk økonomi i det hele taget, at vi fastholder vores position som et af de lande i verden, der er længst med digitaliseringen. Samtidig er den digitale omstilling tæt forbundet med den grønne omstilling. Så der er tale om et win-win.

Partnerskabet skal bl.a. bidrage med anbefalinger til, hvordan regeringen får danske virksomheder styrket ind i en digital fremtid, og hvordan vi som samfund sikrer fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser. Formålet er at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue, som kan sikre fremtidig dansk eksport af digitale løsninger og teknologi.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

I Danmark har vi mange virksomheder, som er rigtig gode til digitale løsninger. Men jeg er også klar over, at en digital omstilling kan være et stort bjerg at bestige – især for små og mellemstore virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med erhvervslivet om en digitaliseringsstrategi, så vi kan dele erfaringer og kompetencer med hinanden og forhåbentlig inspirere endnu flere til at starte en digital omstilling. Fordi digitaliseringen styrker vores virksomheders konkurrenceevne, skubber på den grønne omstilling og skaber sunde danske virksomheder og arbejdspladser. Det skaber kort sagt velstand.

Partnerskabet skal drøfte og komme med anbefalinger på strategisk niveau til regeringen inden for fem hovedspor:

  1. Fremtidens offentlige sektor,
  2. Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser,
  3. Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation,
  4. Et datadrevet samfund og
  5. Danmark i fremtiden.

Partnerskabet skal i sit arbejde inddrage andre landes erfaringer på digitaliseringsområdet, ligesom der skal tages højde for særligt digitaliseringsinitiativer fra EU.

På baggrund af partnerskabets anbefalinger vil regeringen lancere en ny samlet digitaliseringsstrategi for Danmark i sidste del af 2021.

Læs kommissorium for digitaliseringspartnerskab om Danmarks digitale fremtid

Læs om medlemmer af regeringens digitaliseringspartnerskab