Regeringen hilser ny klimarapport velkommen

09-03-2021

Ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd giver vigtig viden til klimapolitikken og bør indgå i det videre arbejde med at indføre en højere og mere ensartet CO2e-afgift.

Det Miljøøkonomiske Råd har i dag præsenteret sit diskussionsoplæg ”Dansk Klimapolitik frem mod 2030”. Rapporten er et vigtigt bidrag til at udvikle rammerne for klimapolitikken, der skal sikre, at Danmark når det ambitiøse mål om at nedbringe drivhusgasudledninger med 70 pct. frem mod 2030 ift. 1990. Blandt rapportens hovedpointer er en ensartet CO2e-afgift.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Rapporten viser mig, at den aftale om grøn skattereform, som vi indgik sidste år, var den rigtige vej. Vi er enige i, at en ensartet regulering af drivhusgasser er et afgørende instrument for at indfri 70 pct.-målet, og det skal ske på en bæredygtig og afbalanceret måde, så vi passer på vores arbejdspladser og vores velfærdssamfund.

Regeringen har allerede sat gang i arbejdet med at finde modeller for en ensartet CO2e-afgift. I december 2020 blev regeringen enig om en grøn skattereform sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Som en del aftalen skal en ekspertgruppe belyse mulighederne for, hvordan en mere ensartet CO2e-regulering kan indføres. Det skal give de bedst mulige forudsætninger for, at aftalepartierne kan fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift frem mod 2030.

I dagens oplæg fra Det Miljøøkonomiske Råd peger vismændene også på de dilemmaer, der er ved en ensartet CO2e-afgift, og som kan betyde udflytning af danske arbejdspladser og øgede drivhusgasudledninger i udlandet, særligt i landbruget.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Landbruget er en del af løsningen for at nå vores klimamål og skal give sit vigtige bidrag. Vi skal gøre det klogt og sikre, at vi bevarer produktion og arbejdspladser i Danmark. Vi skal ikke blot rykke udledninger og arbejdspladser til andre lande. Derfor skal vi finde de bæredygtige løsninger, så vi også i morgen har et konkurrencedygtigt, dansk landbrug, der udleder mindre.

Ekspertgruppen afleverer sin første delrapport i slutningen af 2021.