Regeringen styrker fokus på verdensmål i lovarbejdet

04-03-2021

Fremover skal alle lovforslag screenes med udgangspunkt i samtlige verdensmål, herunder de 169 delmål. Og når det er relevant, skal der foretages en egentlig konsekvensvurdering af ny lovgivning.

Regeringen er i gang med at udarbejde en ny plan for arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Alle ministerier inddrages i arbejdet, som forventes at blive præsenteret i første halvår af 2021.

Som et led i dette arbejde har regeringen besluttet at udvide omfanget af konsekvensvurderinger af lovforslag, så nye lovforslag screenes på baggrund af samtlige verdensmål, herunder de 169 delmål. Allerede for lovprogrammet 2021/2022 vil der blive foretaget screeninger af alle lovforslag.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Regeringen ønsker at have verdensmålene for øje, når der udvikles ny politik i Danmark. Det gælder både, når der er positive så vel som negative konsekvenser af lovgivningen. Derfor har vi besluttet at udvide fokus på verdensmålene i lovgivningsarbejdet, så alle de 17 verdensmål og 169 delmål fremover tænkes ind.

I de lovforslag, der har væsentlige og relevante konsekvenser for verdensmålene, medtages et særskilt punkt om verdensmålene. Det vil være fagministerierne, der vurderer, om det er relevant at konsekvensvurdere et lovforslag i forhold til verdensmålene, men Finansministeriet vil fortsat bistå de enkelte ministerier med den løbende vurdering af lovforslagene.

Lovforslag indeholder en række obligatoriske punkter, hvor der foretages en vurdering af forslagets konsekvenser i forhold til bestemte temaer som f.eks. økonomiske og administrative konsekvenser og klima- og miljømæssige konsekvenser. Ud over disse obligatoriske konsekvensvurderinger kan der medtages andre temaer som f.eks. ligestillingsmæssige konsekvenser, regionale konsekvenser og konsekvenser for foreningslivet.

Hidtil er lovforslag blevet screenet og konsekvensvurderet med udgangspunkt i tre udvalgte temaer under FN’s verdensmål:

  • udsatte grupper
  • det grønne område/klima
  • uddannelse/undervisning

Det er dette udgangspunkt, som fremover udvides til at omfatte samtlige mål og delmål under FN’s verdensmål.