Velfærdslov skal sikre, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre

10-11-2021
Nyhed

De kommende år bliver der flere børn og ældre i Danmark. Med Velfærdsloven ønsker regeringen at sikre, at den offentlige økonomi følger med demografien – ikke kun i denne regeringsperiode, men også i dem, der følger efter. Velfærdsloven skal nu 1. behandles i Folketinget.

""

Når der bliver flere børn og ældre, skal pengene følge med. Derfor har regeringen fremsat Velfærdloven, som nu skal 1. behandles i Folketinget. Loven skal sikre, at der – uanset hvilken farve regeringen har – er råd til flere institutionspladser, flere plejeboliger og hospitalssenge, når demografien i Danmark udvikler sig.

Allerede i 2025 vil der være 14.000 flere børn under seks år og 69.0000 flere danskere over 70 år end i dag. Med Velfærdsloven vil denne demografiske udvikling medføre, at der afsættes 8,5 mia. kroner frem mod 2025 til at dække udgifterne. Det sikrer ro om danskernes velfærd.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Regeringen vil ikke acceptere at velfærden udhules, når der – heldigvis – kommer flere børn og ældre. Besparelserne er ofte usynlige på papiret, men de kan mærkes af de børn, unge og ældre, der ikke får den velfærd, de fortjener. Det øger presset på pædagoger, sygeplejersker og SOSU-assistenter, som skal løbe hurtigere for at levere en god service. Det er ikke retfærdigt. Derfor har regeringen fremsat Velfærdsloven. Der manglede ikke løfter om at styrke velfærden under den seneste valgkamp, men det er nu, partierne skal på banen, hvis de mener det.

Velfærdsloven vil medføre, at der altid planlægges med en offentlig forbrugsvækst, der mindst modsvarer det opgjorte demografiske træk for det kommende finansår. Det er op til de enkelte kommunale, regionale og statslige institutioner at afgøre, hvordan budgetterne udmøntes.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det skal være trygt at blive gammel i Danmark, og derfor skal pengene følge med, når der bliver flere ældre. Det er en helt grundlæggende forudsætning for en værdig ældrepleje. For ellers skal medarbejderne i ældreplejen hele tiden løbe hurtigere og hurtigere. Og jeg tror, mange er enige med mig i, at de allerede løber mere end stærkt nok. Med Velfærdsloven sikrer vi ved lov en bund under velfærden, så kommunerne ikke skal starte hvert år med at skære ned på f.eks hjælpen til de ældre.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

Velfærden har i for mange år været udfordret af en usikkerhed om, hvorvidt pengene vil følge med stigende udgifter til flere ældre og børn. Med en vedtagelse af Velfærdsloven sikrer vi, at den offentlige velfærd hvert år som minimum dækker udgifterne i takt med, at befolkningen udvikler sig. Samtidig værner vi om det lokale demokrati og aftalesystemet. Der skal fortsat være plads til politisk prioritering af, hvordan vi bruger pengene bedst.

Velfærdsloven skal 1. behandles i Folketinget i morgen.

Læs faktaarket "Forslag til lov om velfærd"