Regeringen indgår bred aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

04-10-2021

Dansk landbrug skal nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65 pct. frem mod 2030. Det står klart, efter regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs aftale om grøn omstilling af landbruget. Aftalen lægger desuden fast, at udledningen af kvælstof reduceres med 10.800 ton i 2027. Med aftalen er der også enighed om massive investeringer i grønne teknologier, som skal bidrage til den grønne omstilling af landbruget.

Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne blevet enige om en aftale om grøn omstilling af de danske landbrug.

Aftaleparterne er enige om at fastsætte et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens udledning af drivhusgasser på 55-65 pct. i 2030 ift. udledningen i 1990. Samlet set viser aftalen vejen til, hvordan dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningerne med op til 7,4 mio. ton CO2e frem mod 2030.

Aftalepartierne har desuden en fælles ambition om at nå reduktioner på 8 mio. ton i 2030 og vil derfor i 2023 gøre status og drøfte hvordan ambitionen kan indfries med konkrete tiltag.

Med aftalen tilføres ca. 3,8 mia. kroner i statslige midler til den grønne omstilling af landbrugssektoren.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmark har et af verdens mest ambitiøse klimamål, og Danmark er også et landbrugsland. Med dagens aftale er regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget enige om, at de to ting kan og skal gå hånd i hånd. Vi investerer målrettet i tiltag, som skal sætte endnu mere fart på den grønne omstilling af landbruget, og vi sætter klare, bindende mål for at nedbringe sektorens belastning af klima og miljø. Aftalen er en investering i en grønnere fremtid – og i en fremtid med grønt landbrug i Danmark.

Fødevareminister Rasmus Prehn siger:

Det her er Danmarkshistorie. Det er klimahistorie. Vi har landet en stor, bred politisk aftale om landbruget, der viser vejen til en CO2-reduktion på 7,4 mio. ton. Med et bindende mål sikrer vi, at landbruget leverer en historisk høj reduktion, og vi satser fx på planteprotein, pyrolyse og økologi. For vi skal i mål med at skære 70 pct. af Danmarks CO2-udslip i 2030. Vi laver en virkelig ambitiøs grøn omstilling, som samtidig sikrer, at landbrugerne og fødevareerhvervet ved, hvad fremtiden bringer de næste mange år frem. Vi går med det her foran, og viser resten af verden, hvordan landbruget takler klimakrisen, sikrer bedre vandmiljø, værner om vores lokale arbejdspladser og investerer i nye grønne job. Det er en glædens dag for alle med et grønt hjerte.

Læs aftale om grøn omstilling af dansk landbrug