Regeringens Digitaliseringspartnerskab offentliggør sine anbefalinger for Danmarks digitale fremtid

01-10-2021

Regeringen inviterede i foråret digitale eksperter og topledere fra erhvervslivet, faglige organisationer, brancheorganisationer, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner ind i maskinrummet i et nyt Digitaliseringspartnerskab. Partnerskabet er nu klar med sine anbefalinger.

Som et af verdens mest digitale lande står Danmark på et solidt fundament for at gribe ud efter de muligheder, som følger med den digitale udvikling. Både i erhvervslivet og i det offentlige er potentialet stort, og digitalisering er en afgørende del af løsningen på vor tids store udfordringer som fx den grønne omstilling.

Coronakrisen viste med al tydelighed gevinsten ved det digitale samfund og blev samtidig en accelerator for den digitale udvikling, der allerede var i fuld gang.

Derfor inviterede regeringen i foråret 2021 dansk erhvervsliv, faglige organisationer, brancheorganisationer, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og førende eksperter med ind i et nyt Digitaliseringspartnerskab. Partnerskabet fik til opgave at bidrage med anbefalinger og udvikle idéer til fremtidens digitalisering, der følges op af regeringens digitaliseringsstrategi for hele Danmark.

Formålet er at fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og udstillingsvindue, som kan sikre fremtidig dansk vækst og eksport af digitale løsninger og teknologi.

Partnerskabet leverer med sine 46 anbefalinger sit bud på en strategisk retning for den videre digitalisering af Danmark.

Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger har fokus på at øge digitaliseringsgraden i de danske virksomheder, levere digital offentlig service med borgeren i centrum, sikre verdens bedste digitale offentlige sektor og accelerere innovation gennem offentlig-privat partnerskab.

Konkret fik partnerskabet til opgave at drøfte og komme med anbefalinger på strategisk niveau omkring:

  • Fremtidens offentlige sektor
  • Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser
  • Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation
  • Et datadrevet samfund
  • Danmark i fremtiden

På baggrund af partnerskabets anbefalinger vil regeringen i starten af det nye år lancere en ny samlet digitaliseringsstrategi for hele Danmark.

Læs Digitaliseringspartnerskabets afrapportering ”Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland”

Læs om medlemmer af regeringens Digitaliseringspartnerskab