Midlertidig fravigelse fra budgetlovens underskudsgrænse pga. exceptionelle omstændigheder

04-04-2022
Nyhed

Den danske budgetlov tillader, at der under exceptionelle omstændigheder afviges fra lovens grænse for underskud på den strukturelle offentlige saldo. Ved exceptionelle omstændigheder forstås bl.a. en usædvanlig begivenhed, der ligger uden for statens kontrol, og som har en afgørende virkning på de samlede offentlige finanser.

""

Finansministeriets vurdering er, at vi er i en situation, der må karakteriseres som exceptionel i henhold til budgetloven. Krigen i Ukraine medfører et stort antal ukrainske flygtninge, behov for akut opskalering af det sikkerhedsmæssige beredskab, store stigninger i energipriserne mv. På den baggrund vurderes den nuværende situation som exceptionel. Der lægges på den baggrund op til, at udgifter direkte relateret til Ukraine-situationen kan afholdes ud over budgetlovens underskudsgrænse.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Den russiske invasion af Ukraine har først og fremmest medført en menneskelig tragedie. Millioner af mennesker er flygtet ud af Ukraine. Det er en ekstraordinær situation med krig i Europa. Det har meget store konsekvenser for hele Europa, og det gælder desværre også for dansk økonomi. 

Finansministeriet vurderer på den baggrund, at vi nu står i en exceptionel situation, der giver mulighed for at afholde udgifter direkte relateret til Ukraine-situationen ud over budgetlovens underskudsgrænse. Det er fuldt ud ansvarligt.

Dansk økonomi er bundsolid, og de offentlige finanser er kernesunde, blandt andet har det offentlige selv efter coronakrisen en lav gæld.

Læs faktaark om budgetloven