Fagligt seminar om Danmarks vej til klimaneutralitet: OECD-anbefalinger og grøn skattereform

14-02-2022
Nyhed

Finansministeriet inviterer til fagligt online-seminar om Danmarks vej til klimaneutralitet set i lyset af den seneste landerapport fra OECD og offentliggørelsen af grøn skattereform.

I landerapporten om Danmark fra december 2021 roser den internationale organisation OECD dansk økonomi og fremhæver Danmark som et foregangsland på den grønne dagsorden, der trods denne position stadig er udfordret på at nå målet om 70 procents reduktion i CO2-udledningerne.

OECD vil til dette seminar præsentere og diskutere rapportens specialtema om klimapolitik og grøn omstilling. De nye analyser og anbefalinger har fokus på Danmarks vej til at opnå de ambitiøse målsætninger i Klimaloven i en international kontekst. Blandt OECD’s anbefalinger er at indføre en ensartet skat på udledning af drivhusgasser. Netop dette er temaet for ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport, der lige er offentliggjort.

I den forbindelse inviterer Finansministeriet til et fagligt seminar om Danmarks vej til klimaneutralitet set i lyset af den seneste OECD landerapport og offentliggørelsen af grøn skattereform.

Seminaret finder sted mandag den 28. februar kl. 12-13 virtuelt på Zoom med afdelingschef Lars Haagen Pedersen som moderator.

Her drøfter oplægsholderne forskellige perspektiver på Danmarks klimastrategi i et internationalt perspektiv, herunder udfordringerne i arbejdet med at fastlægge rammerne for en CO2-skat, og hvad klimapolitikken får af afledte konsekvenser for det danske samfund.

Tilmeld dig arrangementet her

Program (seminaret foregår på engelsk):

12.00-12.05:
Velkomst v. afdelingschef Lars Haagen Pedersen, Finansministeriet

12.05-12.20:
Deputy Director Isabell Koske, OECD

12.20-12.35:
Professor Michael Svarer, formand for ekspertgruppen om grøn skattereform

12.35-12.45:
Debat v. professor Jette Bredahl Jacobsen, Klimarådet

12.45-13.00:
Q&A

English version: Denmark’s path towards net zero emissions: OECD-recommendations and Green Tax Reform

The OECD survey on the Danish economy from December 2021 took a very positive view on the overall economic outlook for Denmark; in particular it highlighted Denmark as one of the leading countries in promoting green transition. However, challenges to reaching the 70 % CO2 reduction target are still ahead.

In this seminar the OECD presents the climate chapters of the newly published survey. The analyses and recommendations emphasize Denmark’s path towards reaching the ambitious objectives of the “Climate act” in an international perspective. Among the recommendations are the implementation of a uniform tax on greenhouse gas emissions, which is also at the essence of the newly published report on Green Tax Reform.

The Ministry of Finance will host a seminar on the Danish strategy towards a net zero emission society presenting the climate policy recommendations of the OECD survey along with the conclusions from the Green Tax Reform.
The seminar will be hosted via Zoom on February 28th from 12:00-13:00, moderated by deputy permanent secretary Lars Haagen Pedersen.

The speakers will present different perspectives on Denmark’s climate strategy from an international viewpoint, including challenges related to the assessment of the scope of a CO2 tax along with a discussion of derived implications of climate policies on the Danish society as a whole.

Register here

Agenda (The seminar will be in English):

12.00-12.05:
Welcome by deputy permanent secretary Lars Haagen Pedersen, Ministry of Finance

12.05-12.20:
Deputy Director Isabell Koske, OECD

12.20-12.35:
Professor Michael Svarer, Chairman of the expert group on the Green Tax Re-form

12.35-12.45:
Professor Jette Bredahl Jacobsen, The Climate Council

12.45-13.00:
Q&A