Statsgælden for 2021 lander på et niveau, der er langt bedre end ventet

24-01-2022
Nyhed

De seneste tal fra Nationalbanken viser, at statsgælden pr. ultimo 2021 var på ca. 438 mia. kr., svarende til ca. 17,7 pct. af BNP med udgangspunkt i Finansministeriets seneste skøn for BNP i 2021. Således forventes statsgælden, målt som pct. af BNP, at være på det laveste niveau siden 2009.

Udviklingen i statsgælden tegner et billede af, at dansk økonomi har klaret sig langt bedre gennem Covid-19 krisen, end forventet, da vi gik ind i krisen. Når det går godt for dansk økonomi, kan det påvirke statsfinanserne i en positiv retning.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Det endelige statsregnskab for 2021 er endnu ikke opgjort. Men som tallene ser ud, så er de offentlige finanser kernesunde. Med den højeste vækst i 15 år, en beskæftigelse som aldrig har været højere og lav ledighed, så står dansk økonomi bomstærkt. Der er styr på butikken. Fremgangen betyder, at de offentlige finanser står endnu stærkere, end vi tidligere forventede. Dagens tal er endnu et tegn på at den økonomiske politik hele vejen igennem coronakrisen har været ansvarlig, og de offentlige finanser fortsat er sunde. Af samme grund er Danmarks krisehåndtering kåret til at være blandt verdens bedste, både af Nordea og af det internationale medie The Economist.

Udviklingen i statsgælden i løbet af 2021 er bedre, end det Finansministeriet har skønnet ved de seneste konjunkturvurderinger. Det skyldes særligt udviklingen i statens kontoindestående i Nationalbanken, der har været bedre end ventet. Da det endelige statsregnskab for 2021 endnu ikke foreligger, er det stadig ikke muligt at identificere de nøjagtige årsager til denne forbedring i statens kontoindestående.

Det har under Covid-19 krisen generelt været en udfordring at periodisere indtægter og udgifter ifm. støttetiltag, så likviditetsvirkningen af hhv. indtægter og udgifter placeres på det rigtige tidspunkt i skønnene. Der kan eksempelvis ske markante likviditetstræk på statens konto i forlængelse af støtte- og låneordninger, som kan være svære at periodisere på tværs af årsskift. Dette kan have store indvirkninger på skønnene. Det samme gør sig gældende for markante likviditetstilstrømninger til statens konto.