SAS - Formel rekonstruktionsproces

05-07-2022
Nyhed

SAS har i dag offentliggjort, at selskabet har anmodet om at gå i en formel domstolsbaseret rekonstruktion for at gennemføre SAS’ økonomiske transformationsplan, SAS Forward.

Finansministeriet noterer sig, at SAS’ ledelse har indleveret en anmodning om, at SAS bliver taget under en amerikansk insolvensbeskyttelses- og rekonstruktionsproces ved en domstol i New York, USA. Finansministeriet vil følge udviklingen i SAS og den kommende insolvensbeskyttelses- og rekonstruktionsproces tæt.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Som det fremgår af den politiske aftale om ”Statens medejerskab af SAS AB” af d. 10. juni 2022, er den danske stat villig til at komme med sit bidrag til SAS’ økonomiske omstilling. Staten er villig til at støtte op om SAS på de betingelser, der er fastlagt i aftalen, herunder at alle parter bidrager tilstrækkeligt til, at SAS kan genetableres som og forbliver et finansielt levedygtigt, kommercielt selskab. SAS’ ledelse har nu truffet beslutning om, at SAS indgår i en formel, domstolsbaseret insolvensbeskyttelses- og rekonstruktionsproces, idet det er SAS’ ledelses vurdering, at dette er den mest hensigtsmæssige måde hvorpå, at selskabet kan omstilles. Jeg har noteret mig beslutningen fra SAS’ ledelse.

Finansministeriet henviser i øvrigt til SAS.