Bred aftale om kompensation for stigende priser og ny grøn fond

24-06-2022
Nyhed

Regeringen er sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti blevet enige om at kompensere danske husholdninger for stigende priser, bl.a. gennem en ældrecheck på 5.000 kroner til nogle af de pensionister, som har mindst, forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og lempelse af elafgiften. Aftalepartierne er også enige om en ny grøn fond på 53½ mia. kroner, som skal sætte endnu mere fart i den grønne omstilling mellem 2024-2040.

""

Krigen i Ukraine har medført stigende energipriser, og mange danskere mærker konsekvenserne. Derfor har regeringen indgået en bred aftale, som på den korte bane kompenserer nogle af de danskere, der er hårdt ramt af inflationen. Derudover er der enighed om en grøn fond, som skal sætte yderligere fart i den grønne omstilling og bidrage til uafhængighed af fossile brændsler.

Aftalepartierne er enige om kompensation til danskerne for samlet set 3,1 mia. kroner. Det gælder bl.a. en ældrecheck på i alt 5.000 kr. målrettet de økonomisk svagest stillede pensionister samt et engangsbeløb på 2.000 kr. til personer på andre tilbagetrækningsydelser mv.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Dansk økonomi står i udgangspunktet stærkt, men udfordres naturligvis af en situation med stigende priser i kølvandet på Putins krig i Ukraine. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan give en håndsrækning til nogle af dem, som er særligt udfordret af inflationen. Det er bl.a. folkepensionister, som modtager ældrecheck, som kan se frem til 5.000 kroner. Det kompenserer ikke fuldt ud, men betyder noget, når det er svært at få pengene til at række. Det er en ansvarlig og balanceret tilgang, hvor vi hjælper nogle af dem, som er hårdt ramt, uden at presse yderligere på priserne i den nuværende situation.

Der er også aftalt en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2022 og 2023 samt en lempelse af elafgiften i 2022 og 2023. Aftalen er fuldt finansieret.

Ny grøn fond

Aftalepartierne er desuden enige om en ny grøn milliardfond, som skal sikre, at der kommer endnu mere fart i den grønne omstilling af Danmark og i udfasningen af fossile brændsler. Samlet set afsættes der 53½ mia. kroner til investeringer fra 2024 til 2040.

Aftalepartierne er enige om at reservere 1½ mia. kr. i 2024 og 3¼ mia. kroner årligt fra 2024-2040 i det finanspolitiske råderum til den grønne fond. Heraf afsættes i alt 10,6 mia. kr. frem mod 2040 til en kommende aftale om en grøn skattereform. Derved vil fonden bidrage til forudsigelige og klare rammer for investeringer i den grønne omstilling.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Med den grønne fond sætter vi en tyk streg under Danmarks tårnhøje ambitioner for klimaet. Det er et lille økonomisk nybrud, men et stort gennembrud for den grønne omstilling. Vi reserverer samlet set 53½ mia. kr. fra 2024-2040, som skal investeres, så vi får mest mulig grøn omstilling for pengene og kommer hurtigere fri af fossile brændsler. Vi ved, at nogle af de mest lovende teknologier vil kræve enorme investeringer. Med den grønne fond får vi et godt udgangspunkt for at sikre, at det sker.

Finansieringen af den grønne fond skabes gennem en fremrykning af pensionsbeskatningen ved at hæve aldersopsparingens lave indbetalingsloft fra 5.500 kr. til 8.500 kr.

Aftalepartierne er enige om, at den grønne fond skal prioriteres på den klogest mulige måde og bidrage til den grønne omstilling af Danmark, herunder indfrielse af Danmarks klimamål. Derfor er aftalepartierne enige om, at det grønne råderum skal prioriteres til større og længerevarende investeringer i klima, grøn energi og miljø. Det gælder f.eks. udbygning af havvind, skovrejsning, pyrolyse og fangst af CO2.

Der er i den forbindelse enighed om at drøfte en skovplan som et væsentligt element i den grønne omstilling. Partierne er endvidere enige om, i efteråret 2022, at drøfte opfølgning på at udnytte havvindsressourcerne i Nordsøen fuldt ud.

Læs aftale om kompensation af borgere for stigende priser

Læs aftale om etablering af en grøn fond

Læs faktaark om kompensation af borgere for stigende energipriser

Læs faktaark om grøn fond

Læs faktaark om de finanspolitiske konsekvenser af den grønne fond