Regeringen indgår bred aftale om en ambitiøs grøn skattereform

24-06-2022
Nyhed

Regeringen har indgået en bred aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform. Aftalen er det største enkeltstående bidrag til Danmarks klimamålsætning i 2030 siden klimalovens vedtagelse.

""

Danmark er et grønt foregangsland med et af verdens nok mest ambitiøse klimamål. Med den brede aftale om en grøn skattereform reduceres Danmarks udledning af CO2 med yderligere 4,3 mio. ton frem mod 2030. Skattereformen er dermed det største enkeltstående bidrag til Danmarks 2030 klimamål og siden klimalovens vedtagelse.

Aftalepartierne er enige om at indføre en ny og ambitiøs CO2-afgift. Det er en langsigtet beslutning, som skaber forudsigelige rammevilkår og giver virksomhederne mulighed for at omstille sig. Samtidig er der enighed om målrettet hjælp til grøn omstilling af de virksomheder, der rammes hårdest af CO2-afgiften. Det skal minimere risikoen for, at udledninger og arbejdspladser flytter til udlandet.

Med aftalen indføres en ny CO2-afgift med en sats på 750 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder uden for EU’s kvotehandelssystem og 375 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder indenfor. Mineralogiske processer mv. får en afgift på 125 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030.

Med aftalen indføres desuden en bundpris, der kan træde i kraft, hvis EU’s kvote-handelsmarked ikke leverer som forventet. Ændringer af CO2-afgiften vil blive besluttet i forbindelse med genbesøgene af aftalen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi har taget mange store skridt i retning af Danmarks ambitiøse klimamålsætning, men dagens aftale er det største skridt af dem alle. Med bred opbakning viser vi nu, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med en stærk industri og et trygt velfærdssamfund. Aftalen er god for sammenhængskraften i vores samfund – og for den grønne omstilling i særdeleshed. Vi tror, det kan inspirere ude i verden, så andre lande ønsker at gøre som os.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

Det er en stor dag for vores klima. Med dagens aftale leverer et bredt flertal i Folketinget det hidtil største enkeltstående bidrag til at få nedbragt udledningen af CO2 i 2030, siden vi vedtog klimaloven. Fra 2025 indfases den højere og mere ensartede CO2-afgift. Det vil sikre, at det bliver forureneren, der betaler for sin udledning – samtidig med, at vi giver målrettet støtte til virksomhedernes grønne omstilling.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen siger:

I Danmark har vi et af verdens nok mest ambitiøse klimamål, og med aftalen om grøn skattereform er vi nået mere end to tredjedele af vejen til 70 pct. reduktion af CO2-udledninger i 2030. Den ambitiøse CO2-afgift er et vigtigt redskab i omstillingen fra sort til grøn energi, og et stærkt signal om, at det kan betale sig at blive grøn, mens det kun bliver dyrere at holde fast i de fossile brændsler.

Som en del af en høj og mere ensartet CO2-afgift omlægges de nuværende energiafgifter på fossile brændsler til en samlet CO2-afgift fra 2025 med op til 750 kr. pr. ton CO2. Det gælder energiafgifterne på brændsler til proces i industrien (proces-afgifter), energiafgifterne for kollektiv og individuel varme (rumvarmeafgiften) samt benzin- og dieselafgifterne (brændstofafgifter).

Læs aftale om grøn skattereform for industri mv.

Læs faktaark om grøn skattereform

Læs faktaark om CO2 reduktioner fra aftalen om en grøn skattereform

Læs faktaark om økonomioversigt