Regeringen indgår bred aftale om international rekruttering

29-06-2022
Nyhed

Regeringen har sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgået en aftale om at styrke den internationale rekruttering. Rekrutteringen skal ske på rimelige danske arbejdsvilkår, og de nye midlertidige tiltag skal ses i lyset af den aktuelle konjunktursituation med mangel på arbejdskraft.

Den internationale rekruttering styrkes ved at nedsætte beløbsgrænsen midlertidigt til 375.000 kr. i en afgrænset periode på tre år gældende fra 1. december 2022. Det står klart, efter regeringen har indgået en bred aftale om international rekruttering på rimelige danske arbejdsvilkår.

Ordningen bliver etableret for at understøtte den danske økonomi i den aktuelle konjunktursituation og afhjælpe manglen på arbejdskraft i danske virksomheder. Der er bl.a. brug for arbejdskraft til at gennemføre en ambitiøs grøn omstilling.

Aftalepartierne er enige om, at der ikke kan meddeles nye opholdstilladelser på den midlertidige ordning, hvis bruttoledigheden overstiger 3,75 pct., eller mere end 15.000 personer benytter sig af den. Der er desuden enighed om, at en opholdstilladelse efter ordningen skal være betinget af, at arbejdstageren ikke modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, f.eks. kontanthjælp. Der er derudover enighed om, at hvis arbejdstageren begår kriminalitet i Danmark af en sådan karakter, som medfører udvisning, bortfalder arbejdstagerens opholdstilladelse efter beløbsordningen.

Med aftalen udvides fast track-ordningen, så kravet til antallet af fuldtidsansatte, som en virksomhed skal have ansat for benytte den, nedsættes fra mindst 20 til mindst 10 fuldtidsansatte medarbejdere. Dermed får flere virksomheder adgang til fast track-ordningen.

Virksomheder skal i forbindelse med fast track-ordningen dokumentere, at den relevante stilling har været slået op på Jobnet og EURES i mindst to uger. Dette skal ske ved at fremlægge en kopi af det relevante jobopslag.

Derudover er aftalepartierne bl.a. enige om at udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Dansk økonomi står stærkt, men vi oplever lige nu stigende priser og mangel på arbejdskraft i Danmark. Samtidig har vi sat et af verdens mest ambitiøse klimamål. I den situation er det ansvarlig økonomisk politik, at vi i en periode tager presset af arbejdsmarkedet med hjælp fra udenlandsk arbejdskraft – så længe det sker på danske løn- og ansættelsesvilkår. Samtidig er vi enige om nogle vigtige hegnspæle, som afgrænser de nye tiltag, f.eks. hvis ledigheden stiger. Det er en god aftale, som jeg er glad for, at der er bred opbakning til.

Udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek, siger:

Jeg er utrolig glad for, at det er lykkes os at lande en aftale. Vi har brug for udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft, og det skal ske på en ordentligt måde, så det ikke fører til underbetaling og social dumping. Det sikrer vi med denne aftale.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

I Venstre er vi glade for, at det nu er lykkes at indgå en aftale, der sikrer mere kvalificeret, international arbejdskraft. Det er der brug for i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft - både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Selvom vi gerne havde set en endnu bedre beløbsordning, er vi tilfredse med, at der blevet lyttet til flere af de forslag, som vi sammen med K, LA og NB har fremsat. Med aftalen sikrer vi nu en bedre beløbsordning, end vi har i dag - og en bedre ordning, end regeringen foreslog.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge, siger:

Der er plads til udenlandsk arbejdskraft i Danmark, så længe ledigheden er meget lav i nogle brancher nogle steder i landet. Forudsætningen er desuden, at det foregår under ordnede og regulerede forhold.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa, siger:

Jeg er enormt glad for, at vi på tværs af rød og blå er blevet enige om at gøre noget ved den massive mangel på arbejdskraft, som findes alle vegne i vores samfund. Vi har brug for mange flere hænder til fremtidens velfærd og grønne omstilling. Derfor giver det kun mening, at vi nu vender blikket ud og inviterer mere international arbejdskraft ind.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen, siger:

For os har det været afgørende, at vi gør mere for at give virksomhederne noget af alt den arbejdskraft, som de mangler. For når virksomhederne mangler hænder siger de nej til ordrer, og det kan vi ikke være tjent med. Med aftalen giver vi virksomheder mulighed for at rekruttere arbejdskraft, hvis de vil betale dem 31.250 kr. om måneden. Ordningen er ikke perfekt, men det har været vigtigt for os, at den varer i tre år i stedet for de to år, og at 15.000 får mulighed for at bruge ordningen i stedet for de 10.000, som regeringen lagde op til.

Formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, siger:

En midlertidig sænkning af beløbsgrænsen kan forhåbentligt hjælpe erhvervslivet med at rekruttere den arbejdskraft, de står og mangler. Det er jeg glad for, at vi kan bidrage til politisk. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi samtidig har besluttet, at de udlændinge, der kommer hertil, skal forsørge sig selv og overholde vores lovgivning. Gør de ikke det, bliver de sendt hjem igen konsekvent og efter første dom.

Finansordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, siger:

Danmarks velstand bygger på, at virksomheder investerer, og lønmodtagere går på arbejde. For tiden er det svært for mange virksomheder at skaffe hænder og hjerner nok til deres investeringer i større produktion, og det bremser velstandsudviklingen i landet. Med denne aftale tager vi et mindre skridt for at gøre det nemmere at rekruttere dygtige lønmodtagere uden for EU. Vi ville i LA gerne gå længere, men det var, hvad der kunne skabes flertal for i det nuværende Folketing.

For kommentar til aftalen fra Kristendemokraterne kontakt politisk ordfører, Jens Rohde, tlf: 6162 3659.

Læs aftale om styrket international rekruttering