Endelige regnskabstal for 2021 samt skøn for grønne udgifter i 2022 til afholdelse af grønne statsobligationer er nu offentliggjort

25-05-2022
Nyhed

I forlængelse af statens lancering af programmet for grønne statsobligationer i december 2021 opdaterer Finansministeriet de faktiske regnskabsudgifter for 2021 samt skøn for de udgifter i 2022, som indgår i det grønne statsobligationsprogram.

Statens grønne obligation er en statsobligation, hvor et beløb svarende til provenuet fra salget af den grønne statsobligation er øremærket økonomiske aktiviteter, som væsentligt bidrager til den grønne omstilling af transportsektoren og produktion af vedvarende energi.

De egnede grønne udgifter er de udgifter på Finansloven, som en tværministeriel arbejdsgruppe har vurderet til at leve op til kravene for væsentligt at bidrage til at modvirke klimaændringer i EU’s taksonomi for bæredygtige aktiviteter.

De opdaterede skøn for egnede grønne udgifter for 2022 er baseret på henvisninger til bevillinger på Finansloven, men opdateres løbende såfremt det er relevant. Der er ikke tilføjet nye grønne udgifter siden lanceringen i december 2021.

Det grønne statsobligationsprogram for 2022 kan dække statens egnede grønne udgifter for 2021 og 2022. Dette er nærmere beskrevet i publikationen Kingdom of Denmark Green Bond Framework fra 8. december 2021.

Den endelige fordeling af provenuet på de enkelte grønne udgifter vil fremgå i den kommende allokeringsrapport.

Læs notatet Green Bonds: Eligible green expenditures

Læs mere om grønne statsobligationer