Ny digitaliseringsstrategi sætter retningen for Danmarks digitale fremtid

05-05-2022
Nyhed

I dag lancerer regeringen en ny digitaliseringsstrategi. Strategien indeholder 61 ambitiøse initiativer, der blandt andet skal øge den digitale sikkerhed og understøtte danskernes og virksomhedernes digitale kompetencer.

""

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande i verden, og er godt rustet til at omsætte nye teknologier og løsninger til gavn for borgere og virksomheder. Digitale løsninger kan skabe bedre velfærd, accelerere den grønne omstilling og øge vækst og eksport. Derfor præsenterer regeringen i dag en ny digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for samfundets digitale fremtid.

Regeringen inviterede sidste forår digitale eksperter og topledere fra erhvervslivet, faglige organisationer, brancheorganisationer, KL og Danske Regioner ind i maskinrummet i et nyt Digitaliseringspartnerskab. I oktober 2021 præsenterede partnerskabet sine bud på, hvordan vi bedst accelererer udviklingen mod en styrket digital fremtid. Med Digitaliseringsstrategien følger regeringen op på partnerskabets forslag.


Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmark er en digital frontløber, og vi skal blive ved med at vise vejen frem. Med digitaliseringsstrategien lægger vi op til en markant opgradering af det digitale Danmark. Digitalisering kan gøre os rigere, løfte kvaliteten af den offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling. Vi skal sætte fart på udviklingen og bevare vores stærke fokus på sikkerhed og ansvarlighed, så danskerne fortsat har tillid til det digitale samfund.

Digitaliseringsstrategien indeholder også tiltag, der øger samfundets digitale sikkerhed, blandt andet ved at styrke Danmarks værn mod cyberangreb. Strategien rummer desuden initiativer, der understøtter danskernes og virksomhedernes digitale kompetencer.

Forsvarsminister Morten Bødskov siger:

Cybertruslen er en af de mest alvorlige trusler mod Danmark, og med Ruslands invasion af Ukraine kan truslen ændre sig med kort varsel. Derfor er første vision i den nye digitaliseringsstrategi styrkelsen af cyber- og informationssikkerhed. Digitalisering skaber unikke goder for samfundet, men øget digitalisering medfører også sårbarheder, der kan udnyttes. Med regeringens samlede indsatser på cyberområdet tager vi et vigtigt skridt i styrkelsen af vores forsvar mod cybertruslen.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

Med Digitaliseringsstrategien vil vi sikre et mere digitalt Danmark. Vi skal investere i digital omstilling til SMV’erne og mere eksport af grønne digitale løsninger til verden så vores virksomheder kan være konkurrencedygtige og skabe gode job til gavn for velfærden. Vi skal også starte med at uddanne vores unge, så de har flere digitale færdigheder, som senere kan bruges på arbejdsmarkedet. Så vi kan gøre Danmark til et udstillingsvindue for digitale løsninger.

Formand for digitaliseringspartnerskabet Jim Hagemann Snabe siger:

Digitaliseringspartnerskabet præsenterede sidste efterår sine anbefalinger for regeringen. Jeg er glad for i dag at se, hvor mange af vores anbefaleringer regeringen har valgt at arbejde videre med. Strategien og de konkrete initiativer sætter en ambitiøs retning for Danmarks videre digitale udvikling.

Branchedirektør og ansvarlig for digitalisering i DI, Rikke Hougaard Zeberg siger:

Vi ved, at de samfund og virksomheder, som klarer sig bedst, er dem, som har investeret i ny teknologi og som er blevet digitale. Der er ingen tvivl om, at fremtidens vindere bliver dem, som evner at omstille sig og satse på digitalisering. Derfor er vi også meget begejstrede for, at regeringen præsenterer en strategi med store ambitioner, væsentlige investeringer, og nye, helt afgørende tiltag. Og fra Erhvervslivets side er vi klar til samarbejdet om at føre strategien ud i livet.

Adm. Direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen siger:

I Dansk Erhverv ser vi positivt på, at der nu kommer en samlet digitaliseringsstrategi, som ikke mindst har fokus på, hvordan vi bruger data og teknologi til at sikre, at Danmark bliver mere konkurrencedygtigt og robust. Og hvor ansvarlighed er i fokus. Vi har brug for et Danmark og et dansk erhvervsliv som er frontløber på det digitale felt. Derfor er det meget vigtigt, at regeringen og erhvervsliv samarbejder om de rigtige løsninger, og det har vi med denne strategi et endnu bedre grundlag for.

Med digitaliseringsstrategien etableres et Digitaliseringsråd, der skal følge implementeringen af digitaliseringsstrategien. Nana Bule, adm. direktør i Microsoft Danmark og Island udnævnes til formand.


Formand for Digitaliseringsrådet Nana Bule siger:

Den digitale udvikling kommer kun til at accelerere yderligere i de kommende år, hvor nye teknologier og innovative løsninger har potentialet til at forbedre dagligdagen for danske borgere og virksomheder. Derfor bliver det afgørende, at vi i Danmark løbende kan navigere efter nye tendenser og tilpasse kursen. Jeg ser frem til at følge arbejdet med strategiens vigtige initiativer og rådgive regeringen om de nye digitale muligheder.

Læs Danmarks digitaliseringsstrategi - sammen om den digitale udvikling

Læs faktaarket Økonomioversigt for initiativer i regeringens digitaliseringsstrategi

Læs faktaarket Finansieringsoverblik

 

Faktaboks: 9 visioner i Digitaliseringsstrategien

Vision 1: Styrket Cyber- og informationssikkerhed

Vision 2: Sammenhængende service for alle borgere og virksomheder

Vision 3: Mere tid til kerneopgaven gennem øget brug af teknologi

Vision 4: Øget vækst og digitale SMV’er

Vision 5: Fremtidens digitale sundhedsvæsen

Vision 6: Accelerering af grøn omstilling gennem digitale løsninger

Vision 7: Et stærkt, etisk og ansvarligt fundament

Vision 8: Danmark i centrum af international digitalisering

Vision 9: Danskerne rustet til fremtiden