Aftalepartier enige om udmøntning af reformaftale

04-03-2022
Nyhed

Med en opdateret aftaleøkonomi for den store reformaftale, som blev indgået af Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i januar, sikres det nu, at ikke mindst afskaffelse af modregning i pension kan træde i kraft hurtigt.

Finansministeriet set fra Christiansborg Slotsplads

Aftalepartierne er enige om en opdateret aftaleøkonomi, som sikrer et nyt engangsbeløb til aftalen på ca. 1,3 mia. kroner i 2023. Dermed sikres afskaffelsen af modregning af både egen og partners indkomst i pension og forhøjet fribeløb for SU fra d. 1. januar 2023 uafhængigt af provenu fra dagpengetiltag.

De tre tiltag bidrager i sig selv med et arbejdsudbud på ca. 3.000 fultidspersoner i 2023. Samlet set indebærer den opdaterede aftaleøkonomi et markant bidrag til beskæftigelsen på ca. 6.500 fuldtidspersoner i 2023 voksende til ca. 12.000 fuldtidspersoner frem mod 2025 og 2030. Hertil kommer et bidrag til BNP på ca. 17,5 mia. kr. i 2030.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg er glad for, at vi i dag kan tage næste skridt. Det har været afgørende for os og aftalepartierne, at tiltagene kan træde i kraft så hurtigt som muligt til gavn for danskerne og dansk økonomi. Derfor har vi prioriteret et nyt engangsbeløb på ca. 1,3 mia. kr., så der er plads til, at ikke mindst forslagene om afskaffelse af modregning i pension kan træde i kraft som planlagt fra 2023. Dermed kan de tiltag, som der er bred opbakning til, træde i kraft uden at blive forsinket af Christiansborg-fnidder.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

Det glæder mig, at vi nu har fundet en hurtig løsning, så vi kan få afskaffet modregningen i pension på grund af egen- og partnerens arbejdsindkomst. Det er sund fornuft ikke mindst med den nuværende mangel på arbejdskraft. Afskaffelsen kan betyde, at flere vil give den en ekstra skalle på arbejdsmarkedet.

Formand for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen Dyhr siger:

Jeg er kisteglad for, at vi fjerner de urimelige regler, der rammer mennesker på førtidspension og pension hårdt, fordi de hvert eneste år bliver trukket i deres ydelse på grund af partnerens arbejde. SF har slidt og slæbt for det her i årevis nu. Det er bare ærgerligt, at det skal komme med en bittersød bismag, fordi blå blok skulle tage det som gidsel i et politisk drilleri. Nu har vi heldigvis fundet en løsning, og det er jeg virkelig lettet over på vegne af alle de mennesker, der er blevet uretfærdigt modregnet.

Finansordfører for Radikale Venstre Andreas Steenberg siger:

Vi er i Radikale Venstre glade for, at vi har fundet en løsning, så vi kan sørge for flere mennesker til arbejdsmarkedet. Vores sygehuse, skoler og plejehjem mangler personale. Også vores virksomheder kalder på mere arbejdskraft. Manglen på hoveder og hænder bliver kun større - ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling.

Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt siger:

Modregningsreglerne for folke- og førtidspensionister har længe været en sten i skoen for os i DF. Det er så urimeligt, at man skal straffes, fordi ens ægtefælde arbejder, og derfor har jeg været ærgerlig over, at de partier, der ikke er med til at afskaffe modregningen, har villet forhindre den i at træde i kraft. Jeg er derfor glad for, at vi har fundet en anden finansiering, så reglerne afskaffes allerede til nytår.

Politisk ordfører for Kristendemokraterne Jens Rohde siger:

Vi synes, at vi har indgået en både begavet og balanceret aftale, og alt hvad vi kan gøre for, at den kan træde i kraft hurtigst muligt, bakker vi op om.

Medlem af Folketinget Bent Bøgsted siger:

Jeg er glad for, at regeringen har lyttet til mit forslag om at finde penge til at sikre, at afskaffelsen af modregning af arbejdsindkomst i folkepension og førtidspension, kan træde i kraft 1. januar 2023.

Reformaftalen udmøntes nu på baggrund af den opdaterede aftaleøkonomi, og lovforslagene fremsættes i Folketinget. Overblik over aftalen og tidpunkter for fremsættelse fremgår her:

Læs 1. faktaark: En ny reformpakke for dansk økonomi (opdateret aftaleøkonomi)

Læs 2. faktaark: Lovproces mv. for implementering af aftalen

Læs 3. faktaark: Marginale virkninger af opdateret aftaleøkonomi

Læs 4. faktaark: Virkning på strukturel beskæftigelse

Læs 5. faktaark: Virkning på strukturelt BNP