Faktaark: Moderate offentlige underskud er fuldt ud ansvarlige og forenelige med stabil og lav offentlig nettogæld

09-03-2022
Nyhed

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative indgik søndag en bred forsvarsaftale, som skal styrke det danske forsvarsberedskab og mulighederne for at manøvrere i den nye sikkerhedspolitiske situation.

En væsentlig del af finansieringen kommer fra at sigte efter underskud på den strukturelle saldo på omkring 0,5 pct. af BNP efter 2025 inden for ansvarlige finanspolitiske rammer, herunder fortsat finanspolitisk holdbarhed. Faktaarket viser, at moderate offentlige underskud er fuldt ud ansvarlige og forenelige med stabil og lav offentlig nettogæld.

Læs faktaarket Moderate offentlige underskud er foreneligt med stabil og lav offentlig nettogæld