Indregning af provenu fra øget skattekontrol i de offentlige finanser

10-03-2022
Nyhed

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020 blev det aftalt, at Skatteministeriet skulle undersøge effekterne ved skattekontrol på regelefterlevelsen, de offentlige finanser og samfundsøkonomien.

Skatteministeriet har i forlængelse heraf udarbejdet Effektanalyse af skattekontrol, som er offentliggjort d. 10. marts 2022. Analysen skal ses i lyset af den aftalte ansættelse af 1.000 ekstra årsværk til skattekontrol. Omtrent halvdelen af de 1.000 ekstra årsværk er allerede ansat i 2020 og 2021.

Læs notat om indregning af provenu fra øget skattekontrol i de offentlige finanser

Læs om analysen Effekten af skattekontrol på Skatteministeriets hjemmeside