Et digitalt velfærdssamfund for alle

20-09-2022
Nyhed

Regeringen præsenterer i dag et nyt udspil, der skal gøre det nemmere for alle borgere at færdes i et digitalt samfund. Samtidig lancerer regeringen et nyt digitaliseringsråd, der skal rådgive regeringen om nye digitale muligheder og følge implementeringen af regeringens digitaliseringsstrategi.

""

Regeringen lancerede den 5. maj 2022 en samlet digitaliseringsstrategi for Danmark. Med 61 konkrete initiativer sætter strategien retningen for, hvordan digitalisering, data og ny teknologi blandt andet skal bidrage til at understøtte fremtidens velfærdssamfund, bidrage til den grønne omstilling, afhjælpe manglen på arbejdskraft, øge sikkerheden, styrke vækst og eksport i danske virksomheder og sikre gode vilkår for de, der er udfordrede af digitalisering.

Når vores velfærdssamfund bliver mere digitalt, har vi et ansvar for at sikre, at de borgere, der er udfordret af det digitale, fortsat har let adgang til den service og de ydelser, de har krav på fra den offentlige sektor. For velfærdssamfundet skal være tilgængeligt for alle – uanset hvilke digitale kompetencer man besidder.

Regeringen vil med sit udspil ’Et digitalt samfund for alle’ styrke indsatsen for digital inklusion med en række ambitiøse initiativer, der skal gøre det nemmere for alle borgere at færdes i et digitalt samfund.

Regeringen vil blandt andet gøre det lettere for borgerne at få fysisk hjælp til de offentlige digitale løsninger, forenkle reglerne for fritagelse fra offentlige digitale løsninger, gøre det nemmere som pårørende at hjælpe og sikre større politisk debat om offentlig digitalisering i Folketinget. Derudover vil regeringen nedsætte en ekspertgruppe med Ældre Sagen og en række andre civilsamfundsorganisationer og eksperter, der skal rådgive regeringen om digital inklusion.

Regeringen vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om udspillet og den fremadrettede digitale retning for Danmark.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vores velfærdssamfund er til for alle, og det er vigtigt, at den offentlige service er tilgængelig for alle – uanset ens digitale kompetenceniveau. Derfor kommer vi med et udspil med konkrete initiativer, der skal gøre det nemmere for alle borgere at færdes i et digitalt samfund.

For at fastholde fokus på den digitaliseringspolitiske dagsorden og stimulere samarbejde på tværs af aktører har regeringen derudover besluttet at nedsætte et Digitaliseringsråd.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Digitalisering skal være en central del af løsningen på de samfundsudfordringer, Danmark står overfor. Data og ny teknologi skal være redskaber i kampen mod manglen på arbejdskraft, bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund og støtte op om udviklingen af velfærdssamfundet. Vi har samtidig et ansvar for at sikre, at velfærdssamfundet er let tilgængeligt for alle – uanset ens digitale kompetencer. Med de 11 medlemmer af Digitaliseringsrådet får regeringen et bredt perspektiv på den digitale udvikling og kan søge råd og vejledning fra nogle af de fremmeste eksperter på området.  

Digitaliseringsrådet får til formål løbende at rådgive og bistå regeringen i arbejdet med at implementere initiativerne i digitaliseringsstrategien, udbore og kvalificere nye indsatsområder og komme med nye anbefalinger til den videre digitalisering af Danmark.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

Danske virksomheder er allerede på forkant med mange digitale løsninger. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, for den digitale udvikling går stærkt. Med nedsættelsen af Digitaliseringsrådet fortsætter arbejdet, så vi kan blive klogere på de mange digitale muligheder, der kan gavne både erhvervslivet, men også borgerne og dansk økonomi.

Nana Bule blev i forbindelse med lanceringen af digitaliseringsstrategien udnævnt som forperson for Digitaliseringsrådet. Rådet får i alt 11 medlemmer og vil være bredt sammensat af eksperter og topledere fra erhvervslivet, den offentlige sektor, forskningsverdenen og arbejdsmarkedets parter.

Forperson for Digitaliseringsrådet Nana Bule siger:

Digitalisering, data og ny teknologi har potentialet til at fremme vækst, velfærd og grøn omstilling til glæde for alle i Danmark – hvis vi bruger det rigtigt. I et stadig mere digitalt samfund, er det afgørende, at nye løsninger sætter borgerne i centrum, så vi ikke hægter dele af samfundet af. Med digitaliseringsstrategien tog regeringen et vigtigt skridt for at realisere Danmarks digitale potentiale. Jeg ser frem til sammen med resten af Digitaliseringsrådet at bidrage til at få de konkrete indsatser ud at leve på tværs af samfundet over de næste år.

Medlemmer af Digitaliseringsrådet

 1.  Nana Bule, adm. direktør, Microsoft Danmark og Island
 2. André Rogaczewski, adm. direktør, Netcompany
 3. Tommy Ahlers, iværksætter og tidligere MF’er og uddannelses- og forskningsminister
 4. Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal
 5. Mikkel Flyverbom, professor, CBS
 6. Pernille Blach Hansen, Regionsdirektør, Region Midtjylland
 7. Pernille Halberg Salamon, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune
 8. Anja C. Jensen, Forbundsformand, HK
 9. Rikke Hougaard Zeberg, Branchedirektør, DI Digital
 10. Brian Mikkelsen, Adm. Direktør, Dansk Erhverv
 11. Andreas Cleve, CEO, Corti

Digitaliseringsrådets opgaver

 • Følge implementeringen af initiativerne i regeringens digitaliseringsstrategi.
 • Rådgive regeringen om perspektiver og tendenser for den brede digitaliseringsdagsorden.
 • Fra midtvejs i strategiperioden bidrage med anbefalinger til den videre digitale udvikling af Danmark.
 • Evaluere digitaliseringsstrategien og give input til forberedelsen af en ny strategi for digitalisering.