Regeringen nedsætter inflationsudvalg

30-09-2022
Nyhed

Ruslands invasion af Ukraine har ført stigende priser med sig. Særligt energi og fødevarer har trukket inflationen op på det højeste niveau i næsten 40 år. Det rammer alle danskere, der må betale mere for almindelige dagligvarer som smør, mælk og rugbrød og for at få varmet boligen op. Regeringen har allerede nu indgået en række aftaler om hjælp til danskerne, senest en aftale der skaber mere tryghed om energiregningen. Nu nedsætter regeringen et inflationsudvalg, der skal se på, hvordan konsekvenserne af den høje inflation kan afbødes, uden at det skubber yderligere på inflationen.

Inflationen er i løbet af det seneste år tiltaget fra 1,8 pct. i august 2021 til 8,9 pct. i august 2022. Inflationen er dermed nået op på den højeste stigning siden 1983. Det kan mærkes i de danske hjem, når de skruer op for varmen, tanker bilen eller fylder helt almindelige dagligvarer i indkøbsvognen.

Regeringen har allerede aftalt et loft over huslejestigninger, givet en varmecheck og målrettet hjælp til pensionister. Senest er lavet en aftale on vinterhjælp med en frivillig indefrysningsordning, lavere elafgift og en øget børnecheck. Men de danske familier er stadig hårdt ramt. Regeringen nedsætter derfor et inflationsudvalg. Udvalget skal blandt andet afdække årsagerne til den høje inflation, undersøge hvilken udvikling vi må forvente af inflationen og komme med forslag til, hvordan man kan afbøde inflationen – uden at puste yderligere til den.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Lige nu oplever vi de højeste prisstigninger i 40 år. Det er noget, som alle danskere mærker i hverdagen. Vi har allerede lavet en række aftaler, som giver en hjælpende hånd til danskerne, og vi er klar til at se på mere hjælp. Med de fire medlemmer af inflationsudvalget får regeringen et nyt perspektiv på inflationen og kan søge råd og vejledning fra nogle af landets fremmeste eksperter.

Formand for inflationsudvalget bliver den tidligere direktør i Nationalbanken Hugo Frey Jensen. Foruden ham kommer inflationsudvalget til at bestå af professor i økonomi ved Københavns Universitet Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor i finansiering ved Aarhus Universitet Charlotte Christiansen og lektor i økonomi ved Københavns Universitet Søren Hove Ravn.

Det får inflationsudvalget til opgave

  1. Afdække årsagerne til den aktuelt høje inflation, og hvilke udfordringer det fører med sig.

  2. Belyse, hvordan købekraften hos forskellige typer af danske husholdningerne er påvirket af den høje inflation.

  3. Undersøge, hvor stor en del af inflationen i Danmark, der skyldes udefrakommende faktorer, og hvor stor en del, der skyldes det indenlandske kapacitetspres.

  4. Undersøge, hvilken udvikling der kan forventes for inflationen i de kommende år.

  5. Afdække, hvordan konsekvenserne af den høje inflation kan afbødes, uden at det skubber yderligere på inflationen, herunder tiltag målrettet dem, der har mindst.

  6. Belyse, om der er veje til at nedbringe inflationen, uden at det fører til markant lavere vækst og beskæftigelse samt væsentligt højere ledighed.

Udvalget skal udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan konsekvenserne af den aktuelt høje inflation og evt. yderligere prisstigninger vil kunne afbødes, uden at det skubber yderligere til inflationen og giver anledning til en pris-løn-spiral, hvor pris- og lønstigninger bliver gensidigt forstærkende. Udvalget skal desuden anvise konkrete veje til at nedbringe inflationen, uden at det fører til markant lavere vækst og beskæftigelse samt væsentligt højere ledighed.

Udvalget skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen inden udgangen af 2022.

Læs kommissorium for inflationsudvalget