Opgørelsen af regionernes regnskaber for 2022 viser, at regionerne overholder budgetterne

21-04-2023
Nyhed

Danmarks Statistik har netop offentliggjort regionernes regnskab for 2022. Regnskaberne for 2022 viser, at regionerne har brugt 129,8 mia. kr. på sundhed, mens udgifterne til regionale udviklingsopgaver udgør 2,8 mia. kr. i 2022. Regnskaberne ligger inden for budgetterne, når der tages højde for regionernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 på sundhedsområdet.

""

De realiserede bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet udgør ca. 7,5 mia. kr. i 2022, hvilket samlet set er inden for den aftalte ramme, når der tages højde for regionernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 på anlægsområdet.