Grønne statsobligationer er nu en velfungerende del af det danske statsgældsmarked

20-12-2023
Nyhed
""

Den danske stat begyndte i januar 2022 at udstede grønne statsobligationer, og disse udgør nu en velfungerende del af det danske statsgældsmarked. I 2023 er der således indtil videre udstedt for ca. 9,4 mia. kr. i grønne statsobligationer, og siden starten af 2022 er udstedt i alt ca. 23,9 mia. kr.

Ved at udstede grønne statsobligationer låner staten penge fra investorer og forpligter sig samtidig på, at allokere de lånte midler til grønne udgifter. De grønne obligationer er blevet mødt med stor interesse af bl.a. internationale investorer, hvilket har bidraget til gunstige finansieringsomkostninger.

Udstedelsen af grønne statsobligationer kan bidrage til at få opbygget et velfungerende grønt kapitalmarked i Danmark, som kan medvirke til, at virksomheder og husholdninger kan finde finansiering til deres grønne investeringer.

For at sikre transparens offentliggøres i dag en rapport, der redegør for de grønne udgifter i 2022, som udstedelserne af grønne statsobligationer har været med til at finansiere. Rapporten er især målrettet de investorer, der har vist Danmark deres tillid ved, at investere i de grønne statsobligationer.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmark skal være et grønt foregangsland og jeg er derfor glad for, at vores grønne statsobligationsprogram har vist sig at være velfungerende, og nu indgår som en del af det danske statsgældsmarked. De grønne udgifter, som obligationerne har været med til at finansiere, er blandt andet investeringer i vores fælles jernbanenet, i grøn transport generelt og tilskud til vedvarende energi, som bidrager til den grønne omstilling i Danmark.

Der er identificeret i alt ca. 11,9 mia. kr. i grønne udgifter i 2022. En rapport, der redegør for udgifternes grønne effekt i form af f.eks. reduceret CO2-udslip, ventes offentliggjort i første halvår 2024.

Læs Kingdom of Denmark - Green Bond Allocation Report 2022