Regeringen indgår bred aftale om skattereform

14-12-2023
Nyhed

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige blevet enige om en skattereform der sikrer, at danskerne kan beholde en større del af deres løn selv, så det bedre kan betale sig at arbejde, samtidig med, at dem med de allerhøjeste indkomster skal bidrage med lidt mere til fællesskabet.

""

I takt med at vi heldigvis bliver flere børn og flere ældre falder andelen af personer i den erhvervsdygtige alder. Det er derfor vigtigt, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab.

Med aftalen om reform af personskat er aftalepartierne enige om at afsætte 6¾ mia. kr. til at lette skatterne for danskere i arbejde og for danske familier. Det betyder, at danskerne får 10¾ mia. kr. mere i hånden.

Med aftalen forhøjer partierne samtidig det almindelige beskæftigelsesfradrag for alle i beskæftigelse og det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.

Der indføres et nyt ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer i de sidste 2 år før folkepensionsalderen. Derudover hæves den skattefri seniorpræmie i første og andet år efter folkepensionsalderen. Og der afsættes en pulje til en bonus til udsatte unge uden uddannelse eller beskæftigelse.

Desuden lettes topskatten samtidig med, at der indføres en top-topskat for de danskere, der tjener allermest.

Med aftalen har partierne desuden besluttet at bundfradraget i boafgiften forhøjes.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Socialdemokratiet gik til på valg på både at styrke vores velfærd og lette skatten for helt almindelige lønmodtagere. Vi står nu heldigvis i en situation, hvor der er råd til begge dele. Jeg er tilfreds med, at vi kan give balancerede skattelettelser til dem, der er i beskæftigelse og til de enlige forsørgere. Danmark er et samfund, der er bygget på, at de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Derfor er det fornuftigt, at vi indfører en top-topskat på dem som tjener mere end 2,5 millioner kroner om året.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:

Vi dannede en regering hen over midten for at skabe konkrete resultater, der gør en forskel for danskerne. Det leverer den her aftale på. Over 3 mio. danskere får nu en markant skattelettelse i top og bund. Topskatten bliver halveret for 280.000 danskere. Det betyder blandt andet, at omkring 70 pct. af de sygeplejersker, der i dag betaler 15 pct. i topskat, fremover kun skal betale 7,5 pct. i mellemskat. Det vil kunne mærkes. Regeringen har nu samlet set gennemført reformer, som vil øge arbejdsudbuddet med næsten 25.000 personer i 2030. Det er mere end tre gange så meget som de to foregående regeringsperioder til sammen.

Økonomiminister Stephanie Lose siger:

Der er bred opbakning til at give et skulderklap til det arbejdende Danmark og anerkende den indsats, som mere end tre millioner danskere leverer, når de går på arbejde. Det er jeg rigtig glad for. For det skal endnu bedre kunne betale sig at gå på arbejde og yde en ekstra indsats. Skattereformen er både retfærdig og fornuftig. Vi sender over 10 mia. kroner mere i de arbejdende danskeres lommer, og vi leverer et væsentligt bidrag til arbejdsudbuddet på 5.300 fuldtidspersoner. Det er en god og ansvarlig reform, og jeg vil gerne takke aftalepartierne for at være med til at tage ansvar.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

Det har været særligt vigtigt for mig at lette skatten for de enlige forsørgere. En pædagog, der er alene, kan med aftalen få op til 665 kr. ekstra om måneden – det er penge, som kan mærkes i budgettet. Samtidig indfører vi en top-topskat, så de allerrigeste danskere bidrager ved at betale ekstra i skat. Det er med til skabe en retfærdig og socialt balanceret reform.

Aftalen skønnes at øge arbejdsudbuddet med 5.300 personer i 2030.

Reformen indfases gradvist. Forhøjelsen af det almindelige beskæftigelsesfradrag og det ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere indfases fra 2025.

Nedsættelsen af topskatten og indførelsen af en top-topskat, samt forhøjelsen af bundfradraget i boafgiften får virkning fra 2026. Det samme gælder forhøjelsen af seniorpræmien, det nye ekstra beskæftigelsesfradrag for seniorer samt puljen til unge.

Læs aftale om reform af personskat