Bred politisk opbakning til at efterleve Danmarks NATO-forpligtelser i 2030

13-02-2023
Nyhed

Regeringen har haft drøftelser med alle ni partier udenfor regeringen om regeringsgrundlagets mål om at nå NATOs 2 pct.-målsætning i 2030. Der er generelt bred opbakning til at fremrykke målsætningen fra 2033 til 2030. Regeringen vil derfor indkalde til forhandlinger med de partier, som regeringen mener, det er realistisk at kunne indgå en aftale med.

""

Finansminister Nicolai Wammen, økonomiminister- og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har gennemført drøftelser med hvert enkelt af de ni partier udenfor regeringen. På baggrund af drøftelserne vil fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fortsætte arbejdet med at forberede et nyt forsvarsforlig. Den fungerende forsvarsminister forventer at kunne fremlægge regeringens udspil til forhandlinger hen på foråret.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi har haft gode og konstruktive drøftelser med de ni partier om, hvordan vi kan styrke vores forsvar og sikkerhed og finansiere det kommende forsvarsforlig. Drøftelserne har generelt vist en fælles forståelse for, at pengene skal findes. Det er et godt fælles udgangspunkt og selvfølgelig en klar forudsætning, at vi sikrer et fuldt finansieret forsvarsforlig. Det er fortsat regeringens holdning, at afskaffelsen af store bededag er et afgørende bidrag til finansieringen af et kommende forsvarsforlig, der samtidig styrker arbejdsudbuddet med ca. 8.500 fuldtidspersoner.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:

Jeg kan høre på vores samtaler, at der er bred opbakning i Folketinget til både at indfri NATOs 2 pct. målsætning og til at fremrykke den fra 2033 til 2030, som regeringen lægger op til. Det er et godt udgangspunkt for et nyt forsvarsforlig, hvor vi styrker det danske forsvar markant. Jeg vurderer ikke, at Enhedslisten og Alternativet deler denne fælles ambition med de andre partier. Jeg vil derfor nu fortsætte arbejdet med at lave et nyt forsvarsforlig sammen med de syv partier i Folketinget, der støtter en markant styrkelse af dansk forsvar i 2030, og jeg forventer at regeringen kan præsentere et egentligt forhandlingsoplæg hen på foråret.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:

Der er brug for en vitaminindsprøjtning i det danske forsvar, der kan mærkes. Så vi kan ruste os til den nye geopolitiske virkelighed, der tegner sig rundt om os. Det er der bred enighed om i Folketinget. Og vi har gennem de sidste uger haft nogle gode – og ærlige – samtaler med partierne om, hvordan det så skal ske i praksis. Der skal ny, varig finansiering til, hvis enderne skal mødes. Det kommer vi ikke udenom, og det mærker jeg også forståelse for rundt om bordet.