Finansieringsmanko fra Nationalt kompromis

17-01-2023
Nyhed

Det blev med Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, marts 2022, aftalt at løfte Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden udgangen af 2033.

""

Regeringen ønsker at fremrykke indfasningen af 2 pct.-målsætningen til 2030. Af notatet fremgår merudgifterne til forsvarsløftet i 2030-2033 som følge af en fremrykning til 2030, samt den varige finansieringsmanko efter 2030.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Med det Nationale kompromis sikrede vi et ekstra råderum på ca. 14 mia. kr. i 2030. Det betød, at vi kunne bringe forsvarsudgifterne op på godt 1,8 pct. af BNP i 2030. Vi skal finde 4,5 mia. kr. i 2030 for at nå op på de aftalte 2 pct. af BNP til Forsvaret. Dertil kommer, at vi skal finde varig finansiering af de 2 pct. også efter 2030. Regeringens forslag er, at Store bededag afskaffes, og at alle danskere i den arbejdsduelige alder arbejder en ekstra dag om året.

Læs notatet Finansieringsmanko fra Nationalt kompromis