Dansk REPowerEU-kapitel til genopretningsplan skal understøtte den grønne omstilling og udfasning af russisk fossil energi

31-05-2023

I dag afleveres REPowerEU-kapitlet til den danske genopretningsplan til EU-Kommissionen. Kapitlet indeholder tiltag for i alt ca. 1,5 mia. kr., der skal bidrage til at mindske afhængigheden af russisk fossil energi og accelerere den grønne omstilling. Med REPowerEU-kapitlet forbliver den danske genopretningsplan en af de grønneste i EU, da planens totale grønne andel øges til 64 pct.

""

Finansministeriet afleverer i dag et REPowerEU-kapitel til den danske genopretningsplan til EU-Kommissionen. REPowerEU er Kommissionens samlede plan for at udfase russisk fossil energi og accelerere den grønne omstilling. Det danske kapitel indeholder grønne reformer og investeringer for i alt ca. 1,5 mia. kr. i overensstemmelse med REPowerEU-formålene. Kapitlet indeholder bl.a. forberedelser af 4 GW havvind, screening af havvindskapacitet i Danmark, grøn efteruddannelse og en CCS-pulje.

Den oprindelige danske genopretningsplan havde titlen ”fart på den grønne omstilling”, da omkring 60 pct. af planens 11,6 mia. kr. går til massive investeringer i klima og grøn omstilling. Med REPowerEU-kapitlet afsættes yderligere 1,5 mia. kr. til grønne tiltag således at den grønne andel øges til 64 pct. i alt.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Vi afleverer i dag REPowerEU-kapitlet til EU-Kommissionen. Kapitlet indeholder en række tiltag med bred politisk opbakning med det formål at accelerere den grønne omstilling. Det er en opgave, der kun er blevet vigtigere efter Ruslands invasion af Ukraine. Med det ekstra kapitel til den danske genopretningsplan øges den grønne andel i den danske genopretningsplan yderligere til 64 pct. Det er væsentligt mere end EU-kravet om mindst 37 pct. og understreger, at Danmark har en af de grønneste planer i EU.

Kommissionen har nu to måneder til at vurdere Danmarks REPowerEU-kapitel. Herefter skal det drøftes og godkendes af Rådet.

Tabel 1. Sammensætning af det danske REPowerEU-kapitel  
Initiativer i REPowerEU-kapitlet Udgifter
Mio. kr.
1. Vedvarende energi  
National energikrisestab (NEKST) 20,0
Forberedelse af 4 GW havvind 97,7
Screening af Danmarks havvindkapacitet 52,0
Forsøgsmøller 276,7
2. Grøn efteruddannelse  
Pulje til grøn efteruddannelse 207,8
3. Udskiftning af olie- og gasfyr  
Fjernvarmepuljen 188,0
Afkoblingsordningen 147,0
4. CCS  
Fangst og lagring af CO2 (NECCS-puljen) 477,8
REPowerEU-kapitel, i alt 1.467,0

Læs REPowerEU-kapitlet til den danske genopretningsplan