Regeringen modtager Reformkommissionens tredje og sidste anbefalingsrapport

23-05-2023
Nyhed

Med publikationen Nye Reformveje 3 har Reformkommissionen i dag præsenteret sine sidste anbefalinger, der handler om unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet.

Reformkommissionen præsenterer sin tredje og sidste anbefalingsrapport

Reformkommissionen, der har professor Nina Smith i spidsen, blev nedsat af den daværende regering i oktober 2020 og skal give bud på løsninger til en række komplekse problemer, som årtiers reformpolitik ikke har formået at løse.

Kommissionens peger i deres tredje anbefalingsrapport på, at der i Danmark er knap 200.000 unge og voksne borgere på mere eller mindre permanent offentlig forsørgelse, og kommer med bud på, hvordan flere af disse borgere kan komme i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg vil gerne takke Reformkommissionen for det store og inspirerende arbejde, som de har leveret. Jeg hæfter mig bl.a. ved, at der i kommissionens sidste publikation er en række anbefalinger til, hvordan vi kan forenkle beskæftigelsesindsatsen og styrke integrationen på arbejdsmarkedet. 

Regeringen vil inddrage Reformkommissionens anbefalinger i arbejdet med at sætte borgerne mere i centrum i beskæftigelsesindsatsen.

Kommissionens i alt 48 anbefalinger falder i tre dele og omhandler:

  1. Kommuner spiller en hovedrolle
  2. Staten skal understøtte omstillingen i kommunerne
  3. En ny rolle for virksomheder, organisationer og civilsamfund

Læs publikationen Nye Reformveje 3 på Reformkommissionens hjemmeside

Medlemmerne af Reformkommissionen er:

  • Nina Smith, professor ved Aarhus Universitet (formand)
  • David Dreyer Lassen, prorektor og professor ved Københavns Universitet
  • Philipp Schröder, professor ved Aarhus Universitet
  • Per B. Christensen, formand for Danske SOSU-skoler, VIA University College og VUC-Kbhsyd
  • Jørgen Søndergaard, forskningsleder (emeritus) i VIVE
  • Jon Kvist, professor ved Roskilde Universitet
  • Agnete Raaschou-Nielsen, fhv. adm. direktør og bestyrelsesformand.

Læs mere om Reformkommissionens arbejde på reformkommissionen.dk