Grønne statsobligationer: Udgivelse af allokerings- og effektrapport for 2021

02-03-2023
Nyhed

I efteråret 2021 udgav Finansministeriet det Green Bond Framework, som danner ramme om udstedelsen af danske, grønne statsobligationer. Den første serie af grønne statsobligationer blev udstedt i begyndelsen af 2022. I Green Bond Framework har Finansministeriet forpligtet sig til at offentliggøre en årlig Allokeringsrapport og en årlig Effektrapport, som vedrører allokeringen og effekten af provenuet fra det grønne obligationsprogram.

""

Allokeringsrapporten for 2021 redegør for allokeringen af provenuet fra udstedelsen af grønne statsobligationer, til grønne udgifter fra 2021. Deloitte har foretaget en limited assurance engagement af allokeringsrapporten. Samlet set er et provenu på 11,3 mia. kr. allokeret til finansieringen af grønne udgifter i 2021. Effektrapporten for 2021 detaljerer den klimamæssige effekt af de finansierede grønne udgifter fra 2021.

De to rapporter samt yderligere information om de grønne danske statsobligationer kan findes her