Historisk bred aftale om finansloven for 2024 med fokus på velfærd og den grønne omstilling

27-11-2023
Nyhed

Regeringen har sammen med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige (partier svarende til 163 mandater) indgået en historisk bred finanslovsaftale med fokus på velfærd og det grønne område.

""

Dansk økonomi står stærkt til trods for, at Danmark har været igennem nogle hårde år. Inflationen er på vej ned, beskæftigelsen er høj, og statens nettoformue er positiv. Manøvrerummet i dansk økonomi giver frem mod 2030 mulighed for at investere yderligere i velfærdssamfundets kerneopgaver. Samtidig er regeringen opmærksomme på inflationen og viderefører den ansvarlige linje i finanspolitikken.

Der er nu indgået en aftale om finansloven for 2024, og regeringen har således fået opbakning til finanslovforslaget for 2024. Det omfatter blandt andet ca. 1 mia. kr. ekstra til den borgernære velfærd, investeringer på det grønne område samt et betydeligt løft af psykiatrien og erhvervsuddannelserne, som lå i regeringens finanslovsforslag. Aftaleparterne er desuden blevet enige om at prioritere yderligere midler til velfærden, det grønne område og landdistrikter.

På velfærdsområdet har aftaleparterne blandt andet aftalt at styrke ældreområdet, øge trivslen i folkeskoler og dagtilbud samt forbedre akutberedskabet. På det grønne område prioriterer aftaleparterne blandt andet en akutpakke til forbedring af vandmiljøet. Samtidig er det aftalt at prioritere drikkevandsindsatsen i 2023. På landdistriktsområdet prioriteres en stormflodspulje til hårdt ramte kommuner.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Jeg vil gerne takke de historisk mange partier bag aftalen for at tage ansvar og bidrage konstruktivt til at lande en ansvarlig finanslov. Jeg er glad for, at vi står i en situation, hvor vi kan styrke vores velfærd, investere i vores sundhedsvæsen og prioritere den grønne omstilling og vores erhvervsuddannelser. Det betyder også meget for mange danskere, at vi gør det permanent, at man kan få 110 pct. af dagpengesatsen, når man er under uddannelse, mens vi også sætter endnu flere penge af til det grønne område.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi har indgået en rigtig god finanslovsaftale med mange gode initiativer. På sundhedsområdet tager vi bl.a. hul på en massiv milliardinvestering i psykiatrien og afsætter allerede til næste år over en halv milliard kr. til bl.a. at styrke børne- og ungdomspsykiatrien. Og vi sætter også penge af til at forbedre kræftbehandlingen, så kræftpatienter kan blive behandlet rettidigt, og flere med senfølger kan få bedre hjælp. Jeg er også glad for, at finanslovsaftalen giver os mulighed for at udvikle landdistrikterne. Vi sætter bl.a. penge af til landsbyfornyelse og til små gymnasier i yderområderne. Og vi indfører et fuldt landevejsprincip, så prisen for at sejle med færge sidestilles med prisen for at køre samme afstand på landevej.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

Jeg er hamrende stolt af, at SVM-regeringen endnu engang har landet en bred finanslov. Formentlig den finanslov, der har haft flest mandater bag sig nogensinde. Personligt glæder jeg mig blandt andet over, at vi med finansloven får en akutplan for vandmiljøet, at iværksætteriet får et kæmpe løft, og at vi samtidig hjælper nogle af dem, der har det sværest, nemlig brugerne af psykiatrien. Som kulturminister er jeg selvsagt stolt af, at der er afsat 1,1 mia. kr. til kulturen i de næste fire år. I en tid med store omvæltninger og krig i Europa, investerer vi massivt i alt det, der binder os sammen som mennesker og som land. Hvem savner dog blokpolitikken, når næsten alle Folketingets partier i stedet kan arbejde sammen om Danmarks økonomi.

Læs aftale om finansloven for 2024

Læs faktaarket Udvalgte prioriteter i aftale om finansloven for 2024

Læs faktaarket Isoleret virkning på finanseffekten af finanslovsaftalen for 2024

Læs faktaarket Reserve til finansloven

Læs appendiks om udmøntning af pulje til lokale initiativer