Kommunernes økonomi for 2024

08-09-2023
Nyhed

Regeringen indgik d. 25. maj aftale med KL om kommunernes økonomi for 2024. Samtidig er der med regeringens forslag til finanslov afsat en yderligere reseverve til borgernær velfærd. Der har de seneste dage været offentlig debat om kommunernes økonomi.

""

I den forbindelse udtaler finansminister Nicolai Wammen:

Jeg anerkender de økonomiske udfordringer, som kommunerne står med nu. Jeg har selv prøvet det som borgmester, og jeg ved, at mange kommuner står i en svær situation. Derfor har regeringen i samarbejde med KL i økonomiaftalen for 2024 prioriteret et realløft af både service- og anlægsrammen. Konkret betyder det, at kommunerne i 2024 tilføres ca. 2 mia. kr. til den kommunale service. Det har vi fundet penge til, uden at vi puster yderligere til inflationen. Kommunerne har dermed mulighed for at lægge højere budgetter, end de lagde sidste år, selv når der tages højde for, at vi heldigvis bliver flere børn og ældre.

Læs faktaarket Kommunernes anlægs- og serviceudgifter for at få overblik over kommunernes økonomi for 2024.